BOŽIČNI KONCERT U SRAČINCU

www.sracinec.hr

Na blagdan Sveta Tri Kralja, prigodnim je koncertom KUD Zavičaj dao obol izrazito bogatom kulturno-umjetničkom programu u organizaciji udruga s područja OpĆine Sračinec, a povodom BožiĆnih i Novogodišnjih blagdana. Sve je započelo predstavama povodom Svetog Nikole (nastup djece iz vrtiĆa i škole) , zatim BožiĆnim sajmom - „BožiĆ v Sračincu“, koji je u dva dana ugostio velik broj izlagača i izvođača u organizaciji Udruge žena „Preslica“. Postavljene su i BožiĆne jaslice u prirodnoj veličini u Svibovcu Podravskom uz koje je održan BožiĆni koncert u organizaciji Udruge „Črepičar“. Uslijedio je program za doček Nove godine uz veliki vatromet u centru Svibovca Podravskog, a sve je završilo u Domu kulture u Sračincu prigodnim koncertom u organizaciji KUD-a „Zavičaj“. Na koncertu su nastupili: - Župni zbor mladih "Mysterion" pod vodstvom Ane KranjčiĆ - Varaždinski koledari - pjevači Varaždinskog Folklornog Ansambla i KUD-a „Zavičaj“ - Folkloraši KUD-a „Zavičaj“ pod vodstvom Veronike Kokot i Pjerina Hrvačanina koji je ujedno i koreograf. - Tamburaši male škole tambura, pod vodstvom Franje Plantaka, koji su po prvi puta pratili folkloraše u koreografiji "Djevojčica kolo vodi". - Tamburaški sastav „Prvi srakarski tamburaši“. Uz dobru zabavu i zvuke tamburice završen je još jedan kulturno – umjetnički program u OpĆini Sračinec.

07.01.2010.