OBAVIJEST

www.sracinec.hr

OPĆINA SRAČINEC U SURADNJI SA AGENCIJOM ZA RAZVOJ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ORGANIZIRA PREZENTACIJU PROJEKTA „MIKROKREDITIRANJA „ ZA POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA TE MOGUČNOSTIMA FINANCIRANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI PUTEM FONDOVA EUROPSKE UNIJE . PREZENTACIJA ĆE SE ODRŽATI U UTORAK , 23.OŽUJKA 2010.GODINE SA POČETKOM U 18 SATI U PROSTORIJAMA MALE DVORANE DOMA KULTURE U SRAČINCU . POZIVAJU SE SVI ZAINTERESURANI GOSPODARSKI SUBJEKTI DA SE ODAZOVU POZIVU .

22.03.2010.