PRESLICA I VUZEM VU SRAČINCU

www.sracinec.hr

Udruga žena „Preslica“ iz Sračinca organizirala je „Vuzem v Sračincu“ 26., 27. i 28. 03.2010. godine. Riječ je o nizu prigodnih aktivnosti u koje su bila uključena djeca predškolske i školske dobi, kao i svi zainteresirani mještani opĆine Sračinec. Tako je u petak i nedjelju organizirana humanitarno prodajna izložba pisanica i radova članica udruge žena „Preslica“, te učeničke zadruge „Zvir“. Sredstva od prodaje pisanica namijenjena su za kupnju prigodnih poklona za djecu dječjeg vrtiĆa „Zeko“ iz Sračinca. U subotu su organizirane radionice, na kojima su se, različitim tehnikama, izrađivale pisanice. 01.04.2010. ( četvrtak ) članice udruge zajedno sa predsjednicom Stankom Miko posjetile su Dječji vrtiĆ ZEKO te prigodnim poklonima darivale djecu. Članice udruge žena „Preslica“ zahvaljuju se svima koji su pomogli u ostvarivanju ovog projekta.

02.04.2010.