Proračun u malom

www.sracinec.hr

Pod linkom "OpĆinska uprava" predstavljen je tzv. "proračun u malom". Ukratko su opisane stavke proračuna, raspodjela prihoda i rashoda OpĆine Sračinec.

01.06.2006.