ZAKON O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

www.sracinec.hr

Za potrebe mještana OpĆine Sračinec, stručne službe izradile su kratki prikaz Zakona o komunalnom gospodarstvu, s ugrađenim važeĆim Odlukama OpĆinskog vijeĆa OpĆine Sračinec vezanih oz komunalnu naknadu, komunalni doprinos i obvezu priključenja na komunalnu infrastrukturu... Download datoteke ovdje

06.09.2006.