Održana skupština DVD-a Svibovec Podravski

www.sracinec.hr

Pet godina nakon ponovnog početka rada DVD-a Svibovec Podravski održana je izborna skupština ovog vatrogasnog društva. 2008. godine je naime odlučeno da se zamrli rad DVD-a ponovno pokrene kako bi se ispunila zakonska obveza kojom je propisano da jedinica lokalne samouprave mora brinuti za zaštitu od požara. Tada se krenulo u uređenje prostora, nabavku opreme i vozila. Sada, pet godina kasnije, ovaj je DVD solidno opremljen, a u radu sudjeluje velik broj obučenih vatrogasaca ali i brojni podmladak.

"Imamo više od 70 članova, pionire, mladež, operativno članstvo i podupirajuće članove. Raspolažemo s navalnim interventnim vozilom koje je gotovo potpuno opremljeno, kombi vozilom za prijevoz ljudstva, interventna odijela i svu drugu potrebnu opremu za djelovanje. O našem radu najviše može govoriti broj intervencija koje smo od ponovnog pokretanja imali - tako smo 2008. godine imaju jednu, 2009. tri, 2010. sedam, 2011. 22, a prošle godine smo imali čak 44 izlaska, požara, vježbi i tehničkih intervencija. Važno je naglasiti da današnji propisi ne dozvoljavaju izlaske na intervencije i gašenje požara ljudstvu koje nije kvalitetno opremljeno, ali i stručno osposobljeno za gašenja. Osim toga svi vatrogasci moraju biti zdravi i imati valjane liječničke preglede koji se obavljaju svake godine. Smatram da smo uspješno radili ovih pet godina, želim zahvaliti svim članovima DVD-a, Općini Sračinec i svima koji su nam pomogli u našem radu." - istaknuo je Predsjednik DVD-a Svibovec Podravski Marijan Videc u sklopu svog izvješća o radu.

Osim izvješća o radu i planu rada za iduću godinu, ova je skupština bila i izborna pa su tako izabrana tijela DVD-a propisana statutom, a na mjesta predsjednika DVD-a Svibovec Podravski ponovno je izabran Marijan Videc, dok je za zapovjednika ponovno izabran Velibor Habulan. Svi su prijedlozi prihvaćeni jednoglasno.

"DVD Svibovec Podravski nije samo obična udruga građana. Vaše društvo bavi se ozbiljnim poslom zaštite od požara, a uvijek ste na raspolaganju Općini u svim našim aktivnostima. Ove godine za vaš rad predviđamo oko 220.000 kn iz općinskog proračuna, a utrošit će se za dodatno opremanje, uređenje potrebnih prostora i vaše aktivnosti. Treba istaknuti i proslavu 75. godišnjice osnivanja ovog društva koju ćemo pomoći dostojanstveno obilježiti ove godine." - u svom je obraćanju vatrogascima naglasio Božidar Novoselec, načelnik Općine Sračinec.

U sklopu skupštine dodijeljena su priznanja najaktivnijim članovima, članovima Upravnog odbora, načelniku, njegovom zamjeniku Krunoslavu Lukačiću, župniku Siniši Dudašeku i drugima. Za svoj rad priznanje Županijske vatrogasne zajednice primio je predsjednik DVD-a Svibovec Podravski Marijan Videc.

04.03.2013.