Poziv na informativni zbor građana

POZIVAMO VAS NA INFORMATIVNI

ZBOR GRAĐANA

OPĆINE SRAČINEC

 

kojeg po prvi puta organizira načelnik BOŽIDAR NOVOSELEC

sa svojim zamjenikom KRUNOSLAVOM LUKAČIĆEM

te SVIM zaposlenicima Općine Sračinec

 

U DOMU KULTURE SRAČINEC

U SRIJEDU, 11. LIPNJA 2014. GODINE

S POČETKOM U 19,00 SATI.

 

Cilj je dati Vam sve informacije o aktivnostima Općine,

što će se i kada raditi, graditi, provoditi, pripremati i slično

(VRTIĆ, ŠKOLA, KANALIZACIJA, CESTE, DJEČJA IGRALIŠTA,

FASADE, LEGALIZACIJA…).

 

Prezentirati ćemo Vam Proračun Općine za 2014. godinu.

Želja nam je da nam postavljate sva pitanja vezana uz djelovanje Općine, te da nam sugerirate na što bi više trebali obratiti pažnju.

 

DOBITI ĆETE ODGOVOR NA SVAKO VAŠE PITANJE.

 

Takvom KOMUNIKACIJOM sa VAMA pokušati ćemo Vas više informirati, ali i ANULIRATI ZLONAMJERNE PRIČE POJEDINACA, a sve u interesu dobrobiti za sve Vas mještane Općine Sračinec.

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Božidar Novoselec

10.06.2014.