Općina Sračinec uskoro Općina - prijatelj djece

www.sracinec.hr

Kako bi svojim najmlađima pružili još bolje uvjete za rast, razvoj i igru, Općina Sračinec uključila se u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece. Odluku o uključivanju jednoglasno je usvojilo Općinsko vijeće, s ciljem stvaranja sredine koja sustavno brine o djeci, uvažavajući njihova mišljenja, prava i potrebe.

S tim ciljem održan je sastanak koordinacijskog odbora, kojim predsjeda Stanka Miko, s nadležnim ustanovama, institucijama te svim udrugama na području općine Sračinec koje će sudjelovati u toj akciji.

- Mi smo u Sračincu imali puno akcija za našu djecu, a sad to trebamo objediniti za dobivanje ovog prestižnog naslova, Općina - prijatelj djece. - istaknuo je načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec.

 

24.05.2016.