Poziv za isplatu potpore OPG-a i PG-a

www.sracinec.hr

Općina Sračinec objavljuje Poziv za isplatu potpore OPG-a i PG-a sa područja Općine Sračinec

Prijave se primaju isključivo u prostorijama Općine Sračinec dana 16. studenoga 2018. godine (petak) u vremenu od 17,00 do 19,00 sati te dana 17. studenoga 2018. godine (subota) u vremenu od 9,00 do 11,00 sati.

Pravo na isplatu potporu male vrijednosti imaju mještani Općine Sračinec nositelji OPG-a i PG-a prijavljenog u Općini Sračinec.

Svi podnositelji zahtjeva za isplatu potpore dužni su dostaviti ovjerenu kopiju upisnika za 2018. Godinu.

Sredstva za ovaj poziv osigurana su u Proračunu Općine Sračinec u iznosu od 50.000,00 kn. Indikator za dodjelu potpore je broj upisanih hektara u Upisniku. Maksimalan iznos potpore je 200,00 kuna po hektaru.

Uvjet za isplatu potpore je da su podmirene sve obaveze prema Općini Sračinec.

 

13.11.2018.