POZIV STUDENTIMA

www.sracinec.hr

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA SRAČINEC OpĆinski načelnik OBAVIJEST OpĆina Sračinec osigurala je sredstva za isplatu prigodnih godišnjih nagrada studentima sa područja OpĆine Sračinec u iznosu od 200, 00 kuna. Isplata prigodnih godišnjih nagrada studentima izvršiti Će se na druženju studenata dana 19. prosinca 2009. godine (subota) u prostorijama male dvorane Doma kulture Sračinec, s početkom u 18, 00 sati. Radi ostvarivanja prava na prigodnu godišnju nagradu potrebno je u OpĆinu Sračinec dostaviti potvrdu o upisu u akademsku godinu 2009/10. OPĆINSKI NAČELNIK Božidar Novoselec

02.12.2009.