BOŽIĆ U SRAČINCU

www.sracinec.hr

U organizaciji Udruge žena Preslica održana je dvodnevna kulturna manifestacija BožiĆ u Sračincu. Uskoro opširnije !

15.12.2009.