Javna nabava


2017.

PROJEKTI REKONSTRUKCIJE PROMETNICA - SRAČINEC

Projekti rekonstrukcije prometnica - PROJEKTNI ZADATAK-SRACINEC.pdf
Dokumentacija za nadmetanje - projekti rekonstrukcije prometnica.pdf
Prilog 1 - Ponudbeni list - Projekti rekonstrukcije prometnica.docx
Prilog 2 - Izjava o nekaznjavanju - Projekti rekonstrukcije prometnica.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnje ponude dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf

 

 

IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE (GARAŽE) U SVIBOVCU PODRAVSKOM

Dokumentacija za nadmetanje - Izgradnja garaze TKIC Svibovec.pdf
Izvod iz glavnog projekta.pdf
Prilog 1 - Ponudbeni list - Izgradnja pomocne zgrade garaze.docx
Prilog 2 - Izjava o nekaznjavanju - Izgradnja garaze.docx
Troskovnik - Izgradnja garaze Svibovec.xls

 

Zapisnik o otvaranju ponuda - pomocna zgrada - garaza.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - pomocna zgrada - garaza.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - pomocna zgrada - garaza.pdf

 

ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE SRAČINEC - ZIMA 2017./18.

Prikupljanje ponuda zimsko odrzavanje cesta- 2017.pdf
Pprilog 1 - Ponudbeni list- 2017.docx
Prilog 2 - Izjava o nekaznjavanju- 2017.docx
Prilog 3 - Izjava o nepromijenjivosti cijena- 2017.docx
Prilog 4 - POPIS DJELATNIKA I OPREME- 2017.docx

 

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U STAMBENOJ ZONI „GAJ“ – I. FAZA

Dokumentacija za nadmetanje izgradnja javne rasvjete Stambena zona - I. Faza.pdf
Elektrotehnicki projekt.pdf
Gradevinski projekt.pdf
Prikaz situacije.pdf
Troskovnik-bez cijena Javna rasvjeta Sracinec.xls
Prilog 1 - Ponudbeni list izgradnja javne rasvjete.docx
Prilog 2 - izjava o nekaznjavanju.docx

Rezultati natječaja:

odluka o odabiru najpovoljnije ponude javna rasvjeta.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda javna rasvjeta.pdf
Zapisnik sa otvaranja ponuda javna rasvjeta.pdf

 

NABAVA URBANE OPREME

Dokumentacija za nadmetanje - Nabava urbane opreme.pdf
Prilog 1 - Ponudbeni list za nabavu urbane opreme.docx
Prilog 2 - izjava o nekaznjavanju.docx
URBANA OPREMA KOLICINE I TROSKOVNIK bez cijena.docx

Rezultati natječaja:

Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude urbana oprema.pdf
Zapisnik o otvaranju ponuda urbana oprema.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda urbana oprema.pdf

 

2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec

Sracinec_Projektni zadatak za rekonstrukciju ulica.pdf
Dokumentacija za nadmetanje projekti rekonstrukcije prometnica.pdf
Prilog 1 - Ponudbeni list projekti rekonstrukcije prometnica.docx
Prilog 2 - izjava o nekaznjavanju.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda projektna dokumentacije nerazvrstane ceste.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda projektna dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude projektna dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf

Natječaj za zakup poslovnog prostora - postojeći ugostiteljski objekt

Odluka o raspisivanju natjecaja ugostiteljski objekt.pdf
Izjava o prihvacanju svih uvjeta nadmetanja.docx
Izjava o registraciji.docx
POPIS INVENTARA U VLASNISTVU ZAKUPNIKA ugostiteljski objekt.docx
Prijava za sudjelovanje u nadmetanju UGOSTITELJSKI OBJEKT.docx
Zapisnik o pregledu poslovnog prostora ugostiteljski objekt.docx

Natječaj za zakup poslovnog prostora - postojeći frizerski salon

Odluka o raspisivanju natjecaja frizerski salon.pdf
Izjava o prihvacanju svih uvjeta nadmetanja.docx
Izjava o registraciji.docx
POPIS INVENTARA U VLASNISTVU ZAKUPNIKA frizerski salon.docx
Prijava za sudjelovanje u nadmetanju FRIZERSKI SALON.docx
Zapisnik o pregledu poslovnog prostora frizerski salon.docx


Dječji vrtić Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izrada glavnog projekta djecjeg vrtica.pdf
Prilog 1 - Ponudbeni list projekti djecji vrtic.docx
Prilog 2 - izjava o nekaznjavanju.docx
Idejni projekt djecji vrtic.rar

Zapisnik o otvaranju ponuda nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf

 2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Rekonstrukcija javne rasvjete

Ponovljeni natječaj:
Dokumentacija za nadmetanje rekonstrukcija javne rasvjete_6_11_15.pdf
TEHNICKI OPIS - 1 za 1 - Ver03_6_11_15.pdf
TROSKOVNIK - Opcina Sracinec - 1 za 1 - bez cijena - Ver03_6_11_15.xls
Prilog 1 - Ponudbeni list rekonstrukcija javne rasvjete_6_11_15.docx
Prilog 2 - izjava o nekaznjavanju_6_11_15.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf


Dokumentacija za nadmetanje - Rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
TEHNICKI OPIS Rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
TROŠKOVNIK - Rekonstrukcija javne rasvjete.xls
Prilog 1 - Ponudbeni list rekonstrukcija javne rasvjete.docx
Prilog 2 - Izjava o nekaznjavanju.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
Odluka o ponistenju nadmetanja rekonstrukcija javne rasvjete.pdf


Adaptacija pomoćnog objekta NK Podravac Svibovec Podravski
Dokumentacija za nadmetanje adaptacija pomocnog objekta NK Podravac.pdf
Prilog 1 - Ponudbeni list - pomocni objekt NK Podravac.docx
Prilog 2 - Izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis pomocni objekt NK Podravac.pdf
Adaptacija pomocnog objekta NK Podravac - bez cijena.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda - Pomocni objekt NK Podravac.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - Pomocni objekt NK Podravac.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude - Pomocni objekt NK Podravac.pdf


Opremanje dječjih igrališta 7./2015.
Dokumentacija za nadmetanje djecja igralista.pdf
DJECJA IGRALISTA KOLICINE I TROSKOVNIK bez cijena.docx
Prilog 1 - Ponudbeni list opremanje djecjih igralista.docx
Prilog 2 - izjava o nekaznjavanju.docx
Upit i pojasnjenje dokumentacije za nadmetanje.pdf

Zapisnik o otvaranju ponuda djecja igralista.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda djecja igralista.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude djecja igralista.pdf


TKIC Svibovec Podravski
Dokumentacija za nadmetanje adaptacija TKIC Svibovec.docx
Prilog 1 - Ponudbeni list TKIC Svibovec.docx
Prilog 2 - izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis TKIC Svibovec.pdf
Troskovnik_tkic svibovec.xlsx

Odluka o odabiru i zapisnici TKIC Svibovec Podravski.pdf

Dom Umirovljenika

Dokumentacija za nadmetanje Dom umirovljenika.pdf
Prilog 1 - Ponudbeni list dom umirovljenika.docx
Prilog 2 - izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis_dom_umirovljenika.pdf
Troskovnik_dom umirovljenika.xlsx

Odluka o odabiru i zapisnici Dom umirovljenika.pdf

 


Postupak nabave bagatelne vrijednosti
za adaptaciju objekta Doma kulture u Sračincu


Odluka o pocetku postupka Dom kulture.pdf

Dokumentacija za nadmetanje Dom kulture.pdf
Tehnopis.pdf
Prilog 1 - Ponudbeni list dom kulture.docx
Prilog 2 - Izjava o nekaznjavanju.docx
Troskovnik_drustveni dom_bez cijena.xls
.........................................
Zapisnik o otvaranju ponuda Dom kulture
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Dom kulture
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Dom kulture


Opcina_Sracinec_Izjava_o_javnoj_nabavi.pdf
Opcina_Sracinec_Registar_ugovora_o_javnoj_nabavi.pdf
Plan javne nabave Općine Sračinec za 2014. godinu
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelnih vrijenosti

Nadmetanja za izradu snimke i geodetskog elaborata
izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (8./2014.)
Odluka o početku postupka
Projektni zadatak
Dokumentacija za nadmetanje
Prilog - ponudbeni list
Prilog - izjava o nekažnjavanju
Prilog - pregled ulica
Prilog - slika ulica
______

Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude


Adaptacija objekta zdravstvene ambulante u Sračincu (6./2014.)
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Ponudbeni list
Tehnopis
Izjava o nekažnjavanju

9. 7. 2014.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude

Energetska obnova i dogradnja Vatrogasnog doma DVD Svibovec Podravski:
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Izjava o otklanjanju grešaka

Adaptacija objekta zdravstvene ambulante u Sračincu
Obavijest o poništenju postupka nabave
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Tehnički opis
Dokumentacija za nadmetanje
Izjava o nekažnjavanju