Antikorupcija

2019.

Financijski izvještaji proračuna Općine Sračinec – ožujak 2019

Financijski izvještaji Proračuna Općine Sračinec – lipanj 2019

Financijski izvještaji proračuna rujan 2019

 


2018.

Financijski izvještaji proračuna za 2018. godinu

Financijski izvjestaji Proracuna Opcine Sracinec – lipanj 2018.pdf

Financijski izvjestaj proracuna – ozujak 2018. godine.pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.pdf

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.pdf

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2018

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018

Popis sklopljenih ugovora u 2018. godini

Popis isplaćenih donacija i financijskih pomoći za 2018. godinu


Financijska izvješća 2017. godine

Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika – SRACINEC 01-122017.xls

Biljeske uz financijska izvjesca 01122017.doc

Potvrda o preuzetom financijskom izvjestaju – Opcina Sracinec.pdf

Tablice uz obvezne Biljeske – 2017.xls

POPIS ISPLACENIH DONACIJA I FINANCIJSKIH POMOCI IZ PRORACUNA OPCINE SRACINEC ZA 2017.pdf

Popis sklopljenih ugovora ostali ugovori-2017.pdf

 

Financijski izvjestaj proracuna opcine Sracinec – rujan 2017.pdf

Financijski izvjestaj proracuna lipanj 2017.pdf

Financijski izvjestaj proracuna ozujak 2017.pdf

Popis donacija i financijskih pomoci za 2016. godinu.pdf
Popis ugovora ugovori – 2016.pdf
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2016.pdf
Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.pdf

Financijski izvjestaj proracuna za 2016. godinu.pdf

Financijski izvjestaj proracuna rujan 2016.pdf

Financijski izvjestaj Proracuna Opcine Sracinec sijecanj-lipanj 2016. godine.pdf

Financijski izvjestaj Proracuna ozujak 2016.pdf

Popis isplacenih donacija i financijskih pomoci u 2015. godini.pdf
Popis isplacenih donacija i financijskih pomoci u 2015. godini.pdf
Popis sklopljenih ugovora u 2015. godini.pdf
Potvrda Fine.pdf
Registar ugovora o bagatelnoj nabavi za 2015. godinu.pdf
Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu.pdf

Popis sklopljenih ugovora 2014
Popis isplacenih donacija i financijskih pomoci za 2014. godinu
Popis isplaćenih donacija i financijske pomoći za 2013. godinu
Sklopljeni ugovori 2013. godine