Općinsko vijeće

Nenad Plantak

Predsjednica Općinskog vijeća

STANKA MIKO

(HNS )

Sračinec, I. G. Kovačića 35

 

Vijećnici (abecednim redom):

DOMAGOJ BAČANI
(HDZ)

Sračinec, Matije Gupca 5/a

BRANKICA BEŠENIĆ
(HNS)

Svibovec Podravski, Školska 64

ĐURĐICA KOVAČIĆ
(HNS)

Sračinec, Ljudevita Gaja 74
ŽELJKO KOVAČIĆ
(HNS)

Sračinec, Zelendvorska 106

MILJENKA KRIŽNJAK
(HNS)

Sračinec, B. Radić 35

BRANKO LESKOVAR
(SDP)

Sračinec, Zelendvorska 163

Potpredsjednik vijeća

MIHAEL LIBER
(NS Reformisti)

Sračinec, Matije Gupca 9

Potpredsjednica vijeća

SNEŽANA LIBER

(HSU)

Sračinec, Gustava Krkleca 23

DANIJEL MESEK
(NS Reformisti)

Sračinec, Vladimira Nazora 20
 

VALERIJA PALJAK
(NS Reformisti)

Sračinec, Dravska 91

MIROSLAV PEKLAR
(NS Reformisti)

Svibovec Podravski, Dravska 133

GORAN STOLNIK
(HNS)

Sračinec, Varaždinska 242

 

 


 

Vijeće mjesnog odbora Sračinec

Predsjednica VMO

KARMELA MAJCEN
(HNS)

Sračinec, Gustava Krkleca 4


 

Vijećnici (abecednim redom):

VIKTORIJA BUČELA KOMES
(HNS)

Sračinec, Ljudevita Gaja 96


JELENA BUNIĆ
(NS Reformisti)

Sračinec, Braće Radić 8


DAVORKA HUDOLETNJAK
(SDP)

Sračinec, Zelendvorska 104


ALEN KOPREK
(NS Reformisti)

Sračinec, Vrtna 75/a


MARIJAN LIBER

(HNS)

Sračinec, Mate Melinčeka 14

 

TATJANA LIBER
(HNS)

Sračinec, Vrtna 10


DARKO MILOSAVLJEVIĆ
(HDZ)

Sračinec, Matije Gupca 5/a

LUKA VINTER
(NS Reformisti)

Sračinec, Zelendvorska 99


 


 

Vijeće mjesnog odbora Svibovec Podravski

Predsjednik VMO

ŽARKO ŠPANIĆ
(HNS)

Svibovec Podravski, Dravska 1/a


 

Vijećnici (abecednim redom):

IVAN KROBOT
(HSU)

Svibovec Podravski, Školska 25


MARKO PETRIŠIĆ
(NS Reformisti)

Svibovec Podravski, Dravska 111


DANIJEL POSAVEC
(HNS)

Svibovec Podravski, Dravska 92

JASMINA ŠTRLEK
(HNS)

Svibovec Podravski, Dravska 45