Prostorni plan Općine Sračinec

Na ovom mjestu možete pronaći potrebne informacije za bilo kakav zahvat u prostoru (gradnju, adaptaciju i sl.) a koju želite obaviti na području Općine Sračinec.

Odredbe za provođenje Prostornog plana Općine Sračinec sadrže potrebne propise o vrstama gradnje, načinu gradnje, potrebnim uvjetima koje mora zadovoljiti investitor i sl.
Cjelovit tekst možete pogledati ovdje:

Odredbe za provođenje Prostornog plana Općine Sračinec

Karte građevinskih područja za Općinu Sračinec, tj. naselja Sračinec i Svibovec Podravski možete pogledati ovdje:

Karta građevinskog područja Sračinec

Karta građevinskog područja Svibovec Podravski