Info - Sračinec i Svibovec Podravski

Općinu Sračinec čine dva mjesta: Sračinec i Svibovec Podravski.

Općina je smještena sjeverozapadno od grada Varaždina, središta Varaždinske Županije i jedna je od najmanjih općina u Županiji, (površina 23,41 km2).

Cijelo područje općine je nizinsko, a proteže se uz rijeku Dravu na sjeveru, gdje manjim dijelom graniči s Republikom Slovenijom, pa je tome i pogranična općina.

Područjem općine prelazi Državna cesta Varaždin - Maribor (Republika Slovenija) i odvodni kanal hidroelektrane "Varaždin", koja se i nalazi u samoj općini.

Većina stanovništva je zaposlena u Varaždinu te u samoj općini, gdje postoje brojna privatna građevinarska, obrtnička, trgovačka, ugostiteljska i servisna poduzeća, a jedan manji dio bavi se i poljoprivredom.

 

Statistika - stanovništvo

Ukupni broj stanovnika Općine Sračinec: 4.714
od čega 2.377 muških i 2.337 ženskih

U mjestu Sračinec ukupno 3.725 stanovnika
od čega 1.865 muških i 1.860 ženskih

U Svibovcu Podravskom ima ukupno 989 stanovnika
od čega 512 muških i 477 ženskih.

Površina

Općina Sračinec 23,41 km2

Sračinec: 10,12 km2
Svibovec Podravski: 13,29 km2

 

Prosječna starost

Stanovništva: 36,5 god

muškarci - 34,8 god
žene - 38,1 god

 

Narodnost

98,73 % Hrvati