Upravni odjel - stručne službe

U Općini Sračinec zaposleni su sljedeći službenici i namještenici:

Službenici:

Sandro Miko
Sandro Miko

Diplomirani ekonomist - smjer financije.
Završio specijalistički program izobrazbe u području javne nabave.
Zaposlen na radnom mjestu: Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela


 

Renata Sabati

Renata Sabati

Ekonomistica
Zaposlena na radnom mjestu: Voditelj poslova financija i računovodstva
Ivan Majcen

Elektrotehničar
Zaposlen na radnom mjestu: Referent - komunalni redar


 

Namještenici:

Marinko Habulan
Zaposlen na radnom mjestu: Održavatelj zelenih površina - grobar