Početna Info Sračinec i Svibovec Podravski

Sračinec i Svibovec Podravski

Općinu Sračinec čine dva mjesta: Sračinec i Svibovec Podravski.

Općina je smještena sjeverozapadno od grada Varaždina, središta Varaždinske Županije i jedna je od najmanjih općina u Županiji, (površina 23,41 km2).

Cijelo područje općine je nizinsko, a proteže se uz rijeku Dravu na sjeveru, gdje manjim dijelom graniči s Republikom Slovenijom, pa je tome i pogranična općina.

Područjem općine prelazi Državna cesta Varaždin – Maribor (Republika Slovenija) i odvodni kanal hidroelektrane “Varaždin”, koja se i nalazi u samoj općini.

Većina stanovništva je zaposlena u Varaždinu te u samoj općini, gdje postoje brojna privatna građevinarska, obrtnička, trgovačka, ugostiteljska i servisna poduzeća, a jedan manji dio bavi se i poljoprivredom.

Statistika - stanovništvo

Ukupni broj stanovnika Općine Sračinec:

4.714 od čega 2.377 muških i 2.337 ženskih.

U mjestu Sračinec ukupno 3.725 stanovnika od čega 1.865 muških i 1.860 ženskih.

U Svibovcu Podravskom ima ukupno 989 stanovnika od čega 512 muških i 477 ženskih.

Površina

Općina Sračinec 23,41 km2

Sračinec: 10,12 km2
Svibovec Podravski: 13,29 km2

Prosječna starost

Stanovništva: 36,5 god

muškarci – 34,8 god
žene – 38,1 god

Narodnost

98,73 % Hrvati