Udruga umirovljenika

Udruga je registrirana 23. svibnja 1993. godine. Prvi predsjednik organizacije podružnice Matice umirovljenika Sračinec –Svibovec bio je Mirko Sambolec.

08. studenog 1997. godine na skupštini donijeta je odluka o promjeni naziva u “Udruga umirovljenika Sračinec – Svibovec” sa sjedištem u Sračincu, Varaždinska 275 i novim predsjednikom – Antunom Radigovićem. Gospodin Radigović dužnost predsjednika obnaša do 21. travnja 2001. godine kad ga zamjenjuje Ivan Liber.

Današnji predsjednik Stjepan Majcenović dužnost predsjednika preuzeo je 09.03.2006.

Odlukom Općinskog Vijeća Općine Sračinec, na 24. sjednici održanoj 16. travnja 2000. godine odobrava se korištenje Vatrogasnog doma Sračinec Udruzi umirovljenika Sračinec – Svibovec. Po donošenju odluke počelo se s obnovom doma, (izgradnja sanitarnog čvora , obnova fasade, izmjena prozora i vrata, te uređenje unutrašnjosti doma). Danas umirovljenici imaju jedan od najuređenijih domova u kojem se sastaju i druže.

Udruga djeluje na mnogim poljima. Prvenstveno brine za umirovljenike, posebno za stare i bolesne, koje posjećujemo sa lijepom riječju i skromnim paketom živežnih namirnicama. Svake godine posjećujemo naše najstarije članove povodom Božića ili Uskrsa, tako da godišnje posjetimo i do 40 članova. Za sve ostale članove organiziramo nabavu zimnice i brašna po povoljnim cijenama.

Kao Udruga sudjelujemo na svim sportskim susretima umirovljenika županije i to u 3 discipline, (pikado, šah, streličarstvo), gdje smo postigli zapažene rezultate.

Aktivnost Udruge je i organizacija sportskih druženja srijedom, a petkom druženja svih članova dobre volje i vesela duha uz čavrljanje i muziku. Za značajne datume (Valentinovo, Fašnik, Martinje), organiziramo zabave uz živu glazbu s ponekom priredbom koju organiziramo i uvježbavamo sami ,tj. radna grupa Udruge. Organiziramo druženja i s ostalim udrugama na području općine, kao i s udrugama s područja Varaždinske županije.

Svake godine naši članovi hodočaste na Mariju Bistricu, a troškove prijevoza i male zakuske snosi Udruga . Organiziramo sedmodnevno ljetovanje na moru i jednodnevne izlete u toplice. Udruga sudjeluje u svim akcijama koje se organiziraju na području Općine Sračinec.

Članovi Izvršnog odbora, radna grupa, sportska grupa i članovi socijalne skrbi na čelu sa predsjednikom udruge Stjepanom Majcenovičem imaju zadatak da i dalje brinu za svoje članove, posebice za bolesne i najstarije. Da i dalje pripremaju sportska druženja, te da i nadalje sudjeluju u svim aktivnostima koja će se održavati u općini, te da na taj način doprinesu boljitku Općine.

Udruga poziva sve mještane dobre volje i vedra duha, kao i sve druge udruge da nam se pridruže te da surađujemo i zajedno se družimo, jer život je samo jedan i vrlo kratak, a starost brzo kuca na vrata.