Popis sklopljenih ugovora

2023.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2023

Registar ugovora o javnoj nabavi 2023

Popis sklopljenih ugovora u 2023. godini

Popis isplaćenih donacija i financijskih pomoći iz proračuna Općine Sračinec u 2023. godini

 


2022.

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2022. godinu – stanje na dan 31.12.2022.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2022

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi za 2022. godinu – stanje na dan 31.12.2022.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2022

__

Popis sklopljenih ugovora u 2022. godini

Popis isplaćenih donacija i financijskih pomoći iz proračuna Općine Sračinec u 2022. godini


2021.

Popis sklopljenih ugovora u 2021. godini

Registar Ugovora o jednostavnoj nabavi – stanje na dan 31.12.2021.

Registar Ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma – stanje na dan 31.12.2021.

Popis isplaćanih donacija i financijskih pomoći iz proračuna za 2021. godinu


2020.

Popis sklopljenih ugovora u 2020. godini – ostali

Registar ugovora o javnoj nabavi 2020. godina

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2020. godina

Popis isplaćenih donacija i financijskih pomoći 2020. godine


2019.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2019. godina

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2019. godine

Popis isplaćenih donacija i financijskih pomoći 2019

Popis sklopljenih ugovora u 2019. godini – ostali

 


2018.

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2018

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018

Popis sklopljenih ugovora u 2018. godini

Popis isplaćenih donacija i financijskih pomoći za 2018. godinu


2017.

Registar ugovora o javnoj nabavi 2017.pdf

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2017.pdf

Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika – SRACINEC 01-122017.xls

POPIS ISPLACENIH DONACIJA I FINANCIJSKIH POMOCI IZ PRORACUNA OPCINE SRACINEC ZA 2017.pdf

Popis sklopljenih ugovora ostali ugovori-2017.pdf


2016.

Popis donacija i financijskih pomoci za 2016. godinu.pdf

Popis ugovora ugovori – 2016.pdf

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi 2016.pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi 2016.pdf


2015.

Popis isplacenih donacija i financijskih pomoci u 2015. godini.pdf

Popis isplacenih donacija i financijskih pomoci u 2015. godini.pdf

Popis sklopljenih ugovora u 2015. godini.pdf

Registar ugovora o bagatelnoj nabavi za 2015. godinu.pdf

Registar ugovora o javnoj nabavi za 2015. godinu.pdf


2014.

Popis sklopljenih ugovora 2014

Popis isplacenih donacija i financijskih pomoci za 2014. godinu


2013.

Popis isplaćenih donacija i financijske pomoći za 2013. godinu

Sklopljeni ugovori 2013. godine