Preslica

Udruga žena “Preslica” iz Sračinec osnovana je 16. studenog 2005. godine s ciljem očuvanja i spašavanja od nestanka i zaborava plemenitih vještina negdašnjih seoskih žena ovog kraja, te ukrasnih i uporabnih predmeta.

Udruga danas ima 30-tak članica i članova koji nizom najraznovrsnijih aktivnosti pokušavaju obnoviti tradicijske vrijednosti seoskog života, poglavito seoskih žena, te starinskih zanata i autohtonih pučkih običaja i navada.

Članice udruge žena „Preslica“ su žene različite životne dobi, od mladih djevojaka, zaposlenih žena do umirovljenica, a u sklopu udruge djeluju kroz tri sekcije, i to sekciju za ručni rad, dramsku sekciju i zbor.

Članice udruge sastaju se jednom tjedno, te na svojim kreativnim radionicama izmjenjujemo znanja i vještine različitih tehnika narodnog veza, a svake godine organiziramo izložbu ručnih radova, kao i različite radionice.

Sudjelujemo na različitim manifestacijama i sajmovima, pa smo tako svake godine sudionice: Špancirfesta u Varaždinu, Božićnog sajma u Čakovcu, Markovog sajma i sajma Proizvodi hrvatskog sela u Zagrebu, na danima grada Novske, u Opatiji na izložbi suvenira Kvarner-expo, na sajmu suvenira Spojimo zeleno i plavo u Biogradu na moru, na Danima Miholja u Sračincu te proslavama povodom Svetog Benedikta u Svibovcu.

Isto tako, aktivno sudjeluje u organizaciji Placa na gmajni povodom Dana Miholja, a svake godine organizira manifestaciju Božić v Sračincu.

U svom radu surađuje sa srodnim udrugama kao što su: KUD „Strahoninec“ iz Strahoninca, Udrugom žena „Trnovečko srce“ iz Trnovca, Udrugom žena „Ruža“ iz Kelemena te Kreativnom udrugom žena „Iskra“ iz Novske.

Za svoj rad dobile su priznanje za žensku kreativnost, koje dodjeljuje Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Varaždinske županije.

Uz pomoć i podršku načelnika Općine Sračinec, te Vijeća Općine Sračinec uređen je podrum zgrade Općine Sračinec za potrebe udruge, a u njemu je smještena vrlo bogata i lijepa etno zbirka.

Predsjednica Udruge žena “Preslica
Stanka Miko
tel: 099/212-7252

Predsjedništvo:
Dubravka Liber
Katica Plantak

Tajnica:
Romina Martan

Nadzorni odbor:
Tatjana Liber
Anica Flegar
Spomenka Ranković