Vijeće mjesnog odbora Sračinec

KARMELA MAJCEN

Potpredsjednik vijeća

HNS

Sračinec, Gustava Krkleca 4

VIKTORIJA BUČELA KOMES

HNS

Sračinec, Ljudevita Gaja 96

JELENA BUNIĆ

NS Reformisti

Sračinec, Ljudevita Gaja 74

DAVORKA HUDOLETNJAK

SDP

Sračinec, Zelendvorska 104

ALEN KOPREK

NS Reformisti

Sračinec, Vrtna 75/a

MARIJAN LIBER

HNS

Sračinec, Mate Melinčeka 14

TATJANA LIBER

HNS

Sračinec, Vrtna 10

DARKO MILOSAVLJEVIĆ

HDZ

Sračinec, Matije Gupca 5/a

LUKA VINTER

HNS

Sračinec, Zelendvorska 99

Vijeće mjesnog odbora Svibovec Podravski

ŽARKO ŠPANIĆ

Predsjednik VMO

HNS

Svibovec Podravski, Dravska 1/a

IVAN KROBOT

HSU

Svibovec Podravski, Školska 25

MARKO PETRIŠIĆ

NS Reformisti

Svibovec Podravski, Dravska 111

DANIJEL POSAVEC

HNS

Svibovec Podravski, Dravska 92

JASMINA ŠTRLEK

HNS

Svibovec Podravski, Dravska 45