Proračuni

2024.

 

Proračun Općine Sračinec za 2024. godinu.

Proračun Općine Sračinec za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu

U Word formatu:

str 1 – sažetak

str 2-3 prihodi poslovanja

str 4-5 rashodi poslovanja

str 6-7 rashodi prema funkcijskoj

str 8. račun financiranja

str 9-26 posebni dio

Proračuna za 2024. strana zadnja

___

Javni poziv za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu

Obrazac za dostavu prijedloga za pripremu Proračuna Općine Sračinec za 2024. godinu


2023.

 

Godišnji izvještaj o izvršenu Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu – grafički prikaz po programima

Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

U Word formatu:

Godišnji obračun proračuna za 2023. strana zadnja

str. 1 – naslovnica

str. 2-4 – prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

str. 5-8 – rashodi po ekonomskoj klasikaciji

str. 9 – prihodi prema izvorima

str. 10 – rashodi prema izvorima

str. 11-12 – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

str. 13 – račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

str. 14 – račun financiranja prema izvorima – primici

str. 15 – račun financiranja prema izvorima – izdaci

str. 16 – posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji

str. 17 – posebni dio


II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

U Word formatu:

str 1 – sažetak

str 2.-3. – prihodi poslovanja po ekonomskoj klasifikaciji

str 4.-5. rashodi poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji

str 6-7. rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

str 8. račun financiranja

str 9.-31. posebni dio

II Izmjene i dopune proračuna za 2023. strana zadnja

___

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

3. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

3.a Obrazloženje I. Izmjena i dopuna proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

U Word formatu:

I. izmjene i dopune proračuna za 2023. strana zadnja

str. 1 – naslovnica

str. 2 – prihodi

str. 3 – rashodi

str. 5 – rashodi po funkcijskoj

str. 7 – račun financiranja

str. 8 – posebni dio

___

Proračun Općine Sračinec za 2023. godinu

Obrazloženje Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

Vodič kroz proračun Općine Sračinec za 2023. godinu (proračun u malom)

Ovdje preuzmite “Proračun 2023. u malom”

___

U Word formatu:

naslovnica

STR 1.-2. prihodi poslovanja

STR 3.-4. rashodi poslovanja

STR 5.-6. rashodi po funkcijskoj

STR. 7. račun financiranja

str. 8. – 24. posebni dio

PRORAČUN 2023. zadnja strana


Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2023. godinu

U Word formatu:

str 1 naslovnica

str 2-4 prihodi po ekonomskoj klasifikaciji

str 5-8 rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

str 9 prihodi prema izvorima financiranja

str 10 rashodi prema izvorima financiranja

str 11-13 rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

str 14 račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

str 15 račun financiranja analitički

str 16 račun financiranja prema izvorima – primici

str 17 račun financiranja prema izvorima – izdaci

str 18 posebn dio prema organizacijskoj klasifikaciji

str 19-41 posebn dio prema programskoj klasifikaciji

zadnja strana članak 3. klasa i potpis


Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine

1. Zaključak o prihvaćanju ostvarenja proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine

1.a Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2023. godine


 

 2022.

Preuzmite “Proračun 2022. u malom”

___

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

IV. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

Obrazloženje IV. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

U Word formatu:

str. 1 – naslovnica

str. 2-3 – prihodi poslovanja

str. 4 – rashodi poslovanja

str. 5 – rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

str. 6 – račun financiranja

str 7-26 – posebni dio

 

___

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu – po programima

Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

U Word formatu:

1. str – naslovnica

2. – 4. str prihodi po ekonomskoj

5. – 13. str – rashodi po ekonomskoj

14. str – prihodi prema izvorima

15. – 16. str – rashodi prema izvorima

17. – 19. str – rashodi prema funkcijskoj

20. str – račun financiranja prema ekonomskoj

21. str – račun financiranja analitički

22. str – račun financiranja prema izvorima – primici

23. str račun financiranja prema izvorima – izdaci

24. str – posebni prema organizacijskoj

25. – 44. str – posebni dio po aktivnostima

Godišnji obračun proračuna za 2022. strana zadnja

____

Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine

1. Zaključak o prihvaćanju Ostvarenja Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine

1.a Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine

 

____

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

1.a Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

1.b Obrazloženje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

U Word formatu:

NASLOVNICA OSTVARENJE LIPANJ

str 1. Naslovnica

str 2.-3. opći dio prihodi po ekonomskoj

str 4.-7. opći dio rashodi po ekonomskoj

str 8. opći dio prihodi prema izvorima financiranja

str 9. – 10. opći dio rashodi prema izvorima financiranja

str 11.-12. Opći dio rashodi prema funkcijskoj

str 13. opći dio račun financiranja prema ekonomskoj

str 14.-opći dio račun financiranja analitički

str 15.-opći dio račun financiranja po izvorima

str 16.-posebni dio prema organizacijskoj

str 17.-32 posebni dio

str. 32 zadnja strana

____

III. izmjene i dopune proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu – rujan

3. III. Izmjene i dopune proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

3.b Obrazloženje III. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

U Word formatu:

str 1. – naslovnica

str 2.-3. – račun prihoda i rashoda – prihodi

str 4.-5. – račun prihoda i rashoda – rashodi

str 6. – račun financiranja

str 7. – 27. posebni dio – programska klasifikacija

III. izmjene i dopune proračuna za 2022. strana zadnja

 

____

Ostvarenje proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine

09.a Zaključak o prihvaćanju ostvarenja Proračuna za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine

09.b Ostvarenje proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine

 

____

II. Izmjene i dopune proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu – travanj

06.a II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

06.c Obrazloženje II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

U Word formatu:

NASLOVNICA II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2022

str 1. naslovnica

str 2. do 3. račun prihoda i rashoda – prihodi

str 4. do 5. račun prihoda i rashoda – rashodi

str 6. račun financiranja

str 7. do 22. posebni dio

članak 3. zadnja strana

____

I. izmjene i dopune – 31.01.2022.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

I. izmjene i dopune u Word formatu:
str 1. naslovnica

str 2. prihodi i primici

str 4. rashodi i izdaci

str 6. račun financiranja

str 7. programska klasifikacija

str 22. članak 3

____

3a. Proračun Općine Sračinec za 2022. godinu sa projekcijama

3b. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu

3c. Plan razvojnih programa Općine Sračinec od 2022. do 2024. godine

Proračun 2022. u Word formatu:

NASLOVNICA ZA PRORAČUN 2022

str 1. naslovnica

str 2. prihodi i primici

str 3. rashodi i izdaci

str 4. račun financiranja i zaduživanja

str 6. programska klasifikacija

PRORAČUN 2022. zadnja strana

______

Javni poziv za savjetovanje – Proračun za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Prijedlog proračuna Općine Sračinec za 2022. godinu – ZA SAVJETOVANJE

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju


2021.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

03.a Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

03.c Obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

U Word formatu:

NASLOVNICA ZA GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA

str 1. – naslovnica

str 2. do 4. – Prihodi i primici po ekonomskoj klasifikaciji – T-2

str 5. od 13. – Rashodi po ekonomskoj klasifikacija T-3

str 14. – Prihodi prema izvorima financiranja T-4

str 15. do 16. – Rashodi prema izvorima financiranja T-5

str 17. do 19. – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji T-6

str 20. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji T-7

str 21. Račun financiranja analitički T-8

str 22. Račun financiranja prema izvorima financiranja – primici T-9a

str 23. Račun financiranja prema izvorima financiranja – izdaci T-9b

str 24. Posebni dio prema organizacijskoj klasifikaciji T-10

godišnji obračun proračuna 2021 strana zadnja

 

___

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA 1.-6. 2021.:

 

Ostvarenje proračuna Općine Sračinec za razdoblj siječanj – rujan 2021. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

U Word formatu:

str. 1 – naslovnica

str. 2-3 – prihodi

str. 4-7 – rashodi

str. 8 – prihodi prema izvorima

str 9. rashodi prema izvorima

str. 10-11 – rashodi prema funkcijskoj

str. 12 – račun financiranja

str. 13. – račun financiranja analitički

str. 14. račun financiranja premma izvorima

str. 15. rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

str. 16 – posebni dio

str. 27 zadnja strana

 

 

Izmjene i dopune od 24. 6. 2021.:

07. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

1. strana – naslovnica

2-3. strana – prihodi i primici

4-5. strana – rashodi i izdaci

6. strana – račun financiranja

7-24. strana – posebni dio

I. izmjene i dopune proračuna za 2021 strana zadnja

____

Proračun Općine Sračinec za 2021. godinu sa projekcijama – PRIJEDLOG

Javni poziv za savjetovanje – Proračun za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

Proračun u malom Općine Sračinec za 2021. godinu

Proračun Općine Sračinec za 2021. godinu sa projekcijama

Plan razvojnih programa Općine Sračinec od 2021. do 2023. godine

Odluka o kratkoročnom zaduženju Općine Sračinec

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

WORD DOKUMENTI:

Naslovnica za proračun 2021 sa projekcijama

Str 1 naslovnica

str 2 prihodi i primici

str 3 rashodi i izdaci

str 5 račun financiranja

str 6 programska klasifikacija

PRORAČUN 2021. zadnja strana

___

II. izmjene i dopune Proračuna za 2021. godinu

2. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2021. godinu

WORD DOKUMENTI:

str 1. – naslovnica

str 2. do 3. – prihodi

str 4. do 5. – rashodi

str 6. – račun financiranja i zaduživanja

str 7. do 24. – programska klasifikacija

II. izmjene i dopune proračuna za 2021 strana zadnja

 


2020.

Ostvarenje Proračuna za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

Proračun Općine Sračinec za 2020. godinu sa projekcijama

Plan razvojnih programa Općine Sračinec za razdoblje 2020. do 2022. godine

Odluka o izvršavanju proračuna općine Sračienc za 2020. godinu

Zaključak o prihvaćanju i ostvarenje Proračuna za razdoblej siječanj – ožujak 2020. godine

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna

Odluka o dugoročnom zaduživanju

II. izmjene i dopuna proračuna

3.izmjene dopune proračuna Općine Sračinec za 2020. godinu

 

Word dokumenti:

str 1. naslovnica

str 2. Račun prihoda

str 4. Račun rashoda

str 6. Račun financiranja

str 7. Posebni dio

 

2019.

16. 12. 2019.:

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

Ostvarenje Proračuna Općine Sračinec za razdoblje siječanj – rujan 2019. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu

____

Izmjene i dopune proračuna općine Sračinec za 2019. godinu

Proračun Općine Sračinec za 2019. godinu

Projekcije Općine Sračinec za 2020. i 2021. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Sračinec za 2019. godinu

 

2018.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Sračinec za 2018. godinu

Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2018. godinu_.pdf

Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj-ozujak 2018. godine.pdf

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2018. godinu.pdf

Projekcije proracuna Opcine Sracinec za 2019. i 2020. godinu.pdf

Proracun Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

 

2017.

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna za 2017. godinu.pdf

Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf

Zakljucak o prihvacanju ostvarenja Proracuna za sijecanj – rujan 2017. godine.pdf

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna za 2017. godinu.pdf

Odluka o izvrsavanju proracuna za 2017. godinu.pdf

Proracun Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf

 

2016.

Godisnji izvjestaj o izvrsenju proracuna opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna za 2016. godinu.pdf

Projekcije proracuna za 2018. i 2019. godinu.pdf

Ostvarenje Proracuna za razdoblje sijecanj – rujan 2016. godine.pdf

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

Odluka o izvrsavanju Proracuna za 2016. godinu.pdf

Ostvarenje Proracuna Opcine Sracinec za razdoblje sijecanj – ozujak 2016. godine.pdf

Proracun Opcine Sracinec za 2016. godinu.pdf

 

2015.

Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf

Odluka o izvrsenju proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf

Ostvarenje Proracuna opcine Sracinec za razdoblje sijecanj – rujan 2015. godine.pdf

Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Sracinec za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune proracuna za 2015. godinu.pdf

Ostvarenje proracuna ozujak 2015.pdf

Odluka o izvrsavanju Proracuna 2015

Proracun 2015

 

2014.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Sračinec za 2014. godinu

Izmjene i dopune Proracuna 2014

POLUGODISNJI_IZVJESTAJ_O_IZVRSENJU_PRORACUNA

Izvrsenje_proracuna_01-06-2014.XLS

IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014

IZMJENE_I_DOPUNE_PRORACUNA_OPCINE_SRACINEC_2014.XLS

Ostvarnje proracuna Opcine Sracinec sijecanj – ozujak 2014.