Natječaji i javni pozivi

2023. godina

Javni natječaj za dodjelu potpora u turizmu na području Općine Sračinec za 2023. godinu

Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore za razvoj turizma

Obrazac Završno Izvješće o iskorištenim potporama u turizmu

Obrazac 1 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac 2 – Izjava da korisnik nije u postupku stečaja

Obrazac 3 – Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

 


 

Natječaj za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem

Javni natječaj za prodaju nekretnina usmenim javnim nadmetanjem – Svibovec P.


Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima za 2023. godinu

 

Obrazac mjera 1 – Potpora plasteničkoj proizvodnji

Obrazac mjera 2 – Potpora proizvodnji meda

Obrazac mjera 3 – Potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme

Obrazac mjera 4 – Potpora za osiguranje kultura od vremenskih uvjeta

Obrazac mjera 5 – Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Obrazac mjera 6 – Potpora za nabavu i postavljanje sustava zaštite od tuče i divljači

Obrazac mjera 7 – Potpora za nabavu voćnih sadnica

Obrazac mjera 8 – Potpora za edukaciju i stručno usavršavanje

Obrazac mjera 9 – Potpora za pripremu projeka za sa sufinanciranje iz EU

Obrazac mjera 10 – Potpora za analizu tla i poboljšanje kvaliteta zemljišta

Obrazac mjera 11 – Potpora za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Obrazac mjera 12 – Potpora za uvođenje standarda u proizvodnju (certifikacija)

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izvješće o iskorištenim potporama poljoprivrednici

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

_

Odluka o dodjeli potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec – ožujak 2023

 

____

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec za 2023. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva za 2023. godinu

 

Zahtjev za Mjera 1 – Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Zahtjev za Mjera 2 – Potpora za nabavu nove opreme i inventara

Zahtjev za Mjera 3 – Potpora za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima i prezentacijama

Zahtjev za Mjera 4 – Potpora za novo zapošljavanje

Zahtjev za Mjera 5 – Potpora za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora i priključka

Zahtjev za Mjera 6 – Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Zahtjev za Mjera 7 – Potpora za ulaganje u standarde kvalitete

Zahtjev za Mjera 8 – Potpora za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac Izvješće o iskorištenim potporama poduzetnici

___

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec – ožujak 2023


Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga građana u 2023. godini

 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATU SREDSTAVA:

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava temeljem Ugovora o financiranju programa udruga građana i sportskih udruga

___

Javni poziv za financiranje programa i projekata udruga građana za 2023. godinu

Upute za prijavitelje na javni poziv za financiranje programa i projekata udruga za 2023. godinu

obrazac_4.1._opis_programa_2023.

obrazac_4.2._proracun_programa_2023.

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2023.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2023.

Izjava-o-nekažnjavanju

__

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte i javne potrebe od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec u 2023. godini

 


 

Javni poziv za financiranje programa i projekata sportskih udruga u 2023. godini

 

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA ISPLATU SREDSTAVA:

Obrazac zahtjeva za isplatu sredstava temeljem Ugovora o financiranju programa udruga građana i sportskih udruga

___

Javni poziv za financiranje programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu

Upute za prijavitelje na javni poziv za financiranje javnih potreba u sportu za 2023. godinu

obrazac_4.1._opis_programa_2023

obrazac_4.2._proracun_programa_2023._sport

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2023.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2023.

Za svaki program podnosi se zasebna prijava

Izjava-o-nekažnjavanju

__

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za programe, projekte i javne potrebe u području sporta za 2023. godinu


2022. godina

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sračinec

Natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Općine Sračinec

 

___

Ponovljeni Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec u 2022. godini

 

Odluka o dodjeli financijskih sredstava javne potrebe od interesa za opće dobro 2022. godina – Ponovljeni javni poziv

___

Ponovljeni javni poziv udruge građana – civilna društva

Upute za prijavitelje – ponovljeni javni poziv – udruge građana – civilna društva

obrazac_4.1._opis_programa_2022.

obrazac_4.2._proracun_programa_2022._POPUNJENI_PRIMJER

obrazac_4.2._proracun_programa_2022.

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2022.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2022.

___

Ponovljeni Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba u sportu u Općini Sračinec u 2022. godini

Ponovljeni javni poziv udruge građana – sport

Upute za prijavitelje – ponovljeni javni poziv – udruga građana – sport

obrazac_4.1._opis_programa_2022

obrazac_4.2._proracun_programa_2022._sport

obrazac_4.2._proracun_programa_2022. – popunjeni primjer

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2022.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2022.

____

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec za 2022. godinu

Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva za 2022. godinu

Odluka o dodjeli potpore za razvoj poduzetništva – veljača 2022

Odluka o dodjeli potpore za razvoj poduzetništva – ožujak 2022

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec – travanj 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora za poduzetnike – svibanj i lipanj 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec – kolovoz 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec – rujan 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec – listopad 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec – studeni 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora za razvoj poduzetništva na području Općine Sračinec – prosinac 2022. godine

 

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora poduzetništvo:

Zahtjev za Mjera 1 – Potpora za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika

Zahtjev za Mjera 2 – Potpora za nabavu nove opreme i inventara

Zahtjev za Mjera 3 – Potpora za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima i prezentacijama

Zahtjev za Mjera 4 – Potpora za novo zapošljavanje

Zahtjev za Mjera 5 – Potpora za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora i priključka

Zahtjev za Mjera 6 – Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika

Zahtjev za Mjera 7 – Potpora za ulaganje u standarde kvalitete

Zahtjev za Mjera 8 – Potpora za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje

Obrasci izjava i izvješća:

Obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

Obrazac Izvješće o iskorištenim potporama poduzetnici


 

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec za 2022. godinu

 

I. Izmjene i dopune javnog poziva

I. Izmjene i dopune javnog poziva za dodjelu potproa poljoprivrednim gospodarstvima za 2022. godinu

I. IZMJENA I DOPUNA Obrazac mjera 3 – Potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme

OBRAZAC Izjava obveznika o upisu u sustav PDV-a

 

_____

Javni poziv za dodjelu potpora poljoprivrednim gospodarstvima za 2022. godinu

Odluka o dodjeli potpore poljoprivrednim gospodarstvima – veljača 2022

Odluka o dodijeli potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec – ožujak 2022

Odluka o dodjeli potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec – travanj 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec – svibanj 2022. godine

Odluka o dodjeli potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec – srpanj 2022. godine

Odluka o dodijeli potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec – listopad 2022

Odluka o dodijeli potpora poljoprivrednim gospodarstvima na području Općine Sračinec – prosinac 2022

 

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora poljoprivreda

Obrazac mjera 01 – Potpora plasteničkoj proizvodnji

Obrazac mjera 02 – Potpora proizvodnji meda

Obrazac mjera 03 – Potpora za nabavu poljoprivredne mehanizacije i opreme

Obrazac mjera 04 – Potpora za osiguranje kultura od vremenskih uvjeta

Obrazac mjera 05 – Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Obrazac mjera 06 – Potpora za nabavu i postavljanje sustava zaštite od tuče i divljači

Obrazac mjera 07 – Potpora za nabavu voćnih sadnica

Obrazac mjera 08 – Potpora za edukaciju i stručno usavršavanje

Obrazac mjera 09 – Potpora za pripremu projekaza sa sufinanciranje iz EU

Obrazac mjera 10 – Potpora za analizu tla i poboljšanje kvaliteta zemljišta

Obrazac mjera 11 – Potpora za ekološku proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Obrazac mjera 12 – Potpora za uvođenje standarda u proizvodnju (certifikacija)

Obrasci izjava i izvješća:

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti

Izvješće o iskorištenim potporama

Obrazac izjave o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka

 


Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec u 2022. godini

obrazac_3_upute_za_prijavitelje_2022.god

obrazac_4.2._proracun_programa_2022._POPUNJENI_PRIMJER

obrazac_4.2._proracun_programa_2022.

obrazac_4.1._opis_programa_2022.

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2022.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2022.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava javne potrebe od interesa za opće dobro 2022. godina


 

Javni poziv za financiranje provedbe programa, projekata i javnih potreba u sportu u Općini Sračinec u 2022. godini

obrazac_4.1._opis_programa_2022

obrazac_4.2._proracun_programa_2022._sport

obrazac_4.2._proracun_programa_2022. – popunjeni primjer

obrazac_3_upute_za_prijavitelje_2022._SPORT

obrazac_5._popis_priloga_uz_prijavu_2022.

obrazac_7._izjava_o_nepostojanju_dvostrukog_financiranja_2022.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava javne potrebe u sportu 2022. godina


2021.

Oglas za prijam u službu namještenika na određeno vrijeme

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu namještenika na određeno vrijeme

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja – komunalni radnik na određeno vrijeme

Odluka o poništenju oglasa za prijam u službu

 

2020.


Javni poziv za sufinanciranje troškova mikročipiranja pasa i kastracije pasa i mačaka

Zahtjev za sufinanciranje troškova mikročipiranja psa i kastracije pasa i mačaka

 


 

Javni natječaj za prijam u službu namještnika Sračinec

Upute i obavijesti kandidatima za prijam u službu namještenika

Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja komunalni radnik

 


Javni poziv za davanje na upravljanje i korištenje javnih sportskih građevina u vlasništvu Općine Sračinec