Početna Općinska uprava Općinsko vijeće

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće – vijećnici (abecednim redom)

DOMAGOJ BAČANI

Predsjednik Općinskog vijeća

HDZ

Sračinec, Matije Gupca 5/a

BRANKICA BEŠENIĆ

Potpredsjednica Općinskog vijeća

HNS

Svibovec Podravski, Školska 64

ĐURĐICA KOVAČIĆ

HNS

Sračinec, Ljudevita Gaja 74

ANĐELKO KRIŽMARIĆ

HNS

.

MILJENKA KRIŽNJAK

HNS

Sračinec, B. Radić 35

BRANKO LESKOVAR

SDP

Sračinec, Zelendvorska 163

MIHAEL LIBER

Potpredsjednik vijeća

NS Reformisti

Sračinec, Matije Gupca 9

SNEŽANA LIBER

HSU

Sračinec, Gustava Krkleca 23

DANIJEL MESEK

NS Reformisti

Sračinec, Vladimira Nazora 20

STANKA MIKO

HNS

Sračinec, I. G. Kovačića 35

VALERIJA PALJAK

NS Reformisti

Sračinec, Dravska 91

MIROSLAV PEKLAR

NS Reformisti

Svibovec Podravski, Dravska 133

GORAN STOLNIK

HNS

Sračinec, Varaždinska 242