Financijski izvještaji proračuna

2024.

Financijski izvještaj siječanj – lipanj 2024.

Referentna stranica – lipanj 2024 (razina 22)

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 – lipanj 2024 (razina 22)

Bilješke uz Financijske izvještaje – lipanj 2024

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – lipanj 2024 (razina 22)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – lipanj 2024 (razina 23)

 

____

Financijski izvještaj siječanj – ožujak 2024.

Referentna stranica – ožujak 2024 (razina 22)

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 – ožujak 2024 (razina 22)

Bilješke uz Financijske izvještaje – ožujak 2024

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – ožujak 2024 (razina 22)

 


2023.

Konačni financijski izvještaj za 2023. godinu od 15.02.2024.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3 (razina 22) – prosinac 2023

Referentna stranica – prosinac 2023 (razina 22)

Bilješke uz financijska izvješća za 2023. godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2023. godinu (razina 22)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2023. godinu (razina 23)

 


Financijski izvještaj siječanj – rujan 2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.2 – rujan 2023 (razina 22)

Bilješke uz Financijske izvještaje – rujan 2023

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – rujan 2023 (razina 22)

 


Financijski izvještaj siječanj – lipanj 2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.1 – lipanj 2023 (razina 22)

Bilješke uz Financijske izvještaje – lipanj 2023

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – lipanj 2023 (razina 22)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – lipanj 2023 (razina 23)

 


Financijski izvještaj siječanj – ožujak 2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.0 – I. kvartal 2023

Bilješke uz Financijske izvještaje – I. kvartal 2023

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – I. kvartal 2023.

 


2022.

Konačni financijski izvještaj za 2022. godinu od 08. 2. 2023.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (razina 22) – prosinac 2022

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2022. godinu (razina 23)

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2022. godinu (razina 22)

Bilješke uz financijska izvješća za 2022. godinu

Referentna stranica – II. kvartal 2022 (razina 22)

 

Financijski izvještaj siječanj – rujan 2022.

Bilješke uz Financijske izvještaje za RUJAN 2022

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – rujan 2022.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 – rujan 2022.

 

Financijski izvještaj siječanj – lipanj 2022.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.2 – lipanj 2022.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju (razina 22) – lipanj 2022.

Bilješke uz Financijske izvještaje za LIPANJ 2022

 

Financijski izvještaj siječanj – ožujak 2022.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.1 – ožujak 2022.

Bilješke uz izvještaj o obvezama za OŽUJAK 2022

Bilješke uz izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za OŽUJAK 2022

 


2021.

Konačni financijski izvještaj za 2021. godinu od 14. 2. 2022.:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 2021

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4 – prosinac 2021.

__

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.2 – rujan 2021.

Potvrda o preuzetom financ. izvještaju – rujan 2021

__

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.0 – ožujak 2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – ožujak 2021.

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.1 – lipanj 2021.

Potvrda o preuzetim financ. izvještajima – 06-2020

__

 

 

2020.

Financijski izvještaji proračuna Općine Sračinec – ožujak 2020.

Financijski izvještaj proračuna Općine Sračinec – lipanj 2020.

Financijski izvještaji proračuna Općine Sračinec siječanj – rujan 2020.

Obrasci financijskih izvjestaja v.6.0.3 – prosinac 2020.

Bilješke uz financijska izvješća za 2020 godinu

Potvrda – FINA

Potvrda – Revizija

 

2019.

Financijski izvještaji proračuna Općine Sračinec – ožujak 2019

Financijski izvještaji Proračuna Općine Sračinec – lipanj 2019

Financijski izvještaji proračuna rujan 2019

Financijski izvještaj proračuna Općine Sračinec za 2019 godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2019 godinu

 

2018.

Financijski izvještaji proračuna za 2018. godinu

Financijski izvjestaji Proracuna Opcine Sracinec – lipanj 2018.pdf

Financijski izvjestaj proracuna – ozujak 2018. godine.pdf

 

2017.

Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika – SRACINEC 01-122017.xls

Financijski izvjestaj proracuna opcine Sracinec – rujan 2017.pdf

Financijski izvjestaj proracuna lipanj 2017.pdf

Financijski izvjestaj proracuna ozujak 2017.pdf

 

2016.

Financijski izvjestaj proracuna za 2016. godinu.pdf

Financijski izvjestaj proracuna rujan 2016.pdf

Financijski izvjestaj Proracuna Opcine Sracinec sijecanj-lipanj 2016. godine.pdf

Financijski izvjestaj Proracuna ozujak 2016.pdf