Financijski izvještaji proračuna

2021.

Konačni financijski izvještaj za 2021. godinu od 14. 2. 2022.:

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju 2021

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.4 – prosinac 2021.

__

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.2 – rujan 2021.

Potvrda o preuzetom financ. izvještaju – rujan 2021

__

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.0 – ožujak 2021.

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju – ožujak 2021.

Obrasci financijskih izvještaja v.7.0.1 – lipanj 2021.

Potvrda o preuzetim financ. izvještajima – 06-2020

__

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ PRORAČUNA 1.-6. 2021.:

str. 1 – naslovnica

str. 2-3 – prihodi

str. 4-7 – rashodi

str. 8 – prihodi prema izvorima

str 9. rashodi prema izvorima

str. 10-11 – rashodi prema funkcijskoj

str. 12 – račun financiranja

str. 13. – račun financiranja analitički

str. 14. račun financiranja premma izvorima

str. 15. rashodi prema organizacijskoj klasifikaciji

str. 16 – posebni dio

str. 27 zadnja strana

 

2020.

Financijski izvještaji proračuna Općine Sračinec – ožujak 2020.

Financijski izvještaj proračuna Općine Sračinec – lipanj 2020.

Financijski izvještaji proračuna Općine Sračinec siječanj – rujan 2020.

Obrasci financijskih izvjestaja v.6.0.3 – prosinac 2020.

Bilješke uz financijska izvješća za 2020 godinu

Potvrda – FINA

Potvrda – Revizija

 

2019.

Financijski izvještaji proračuna Općine Sračinec – ožujak 2019

Financijski izvještaji Proračuna Općine Sračinec – lipanj 2019

Financijski izvještaji proračuna rujan 2019

Financijski izvještaj proračuna Općine Sračinec za 2019 godinu

Potvrda o preuzetom financijskom izvješću za 2019 godinu

 

2018.

Financijski izvještaji proračuna za 2018. godinu

Financijski izvjestaji Proracuna Opcine Sracinec – lipanj 2018.pdf

Financijski izvjestaj proracuna – ozujak 2018. godine.pdf

 

2017.

Izvjestaji proracuna, proracunskih i izvanproracunskih korisnika – SRACINEC 01-122017.xls

Financijski izvjestaj proracuna opcine Sracinec – rujan 2017.pdf

Financijski izvjestaj proracuna lipanj 2017.pdf

Financijski izvjestaj proracuna ozujak 2017.pdf

 

2016.

Financijski izvjestaj proracuna za 2016. godinu.pdf

Financijski izvjestaj proracuna rujan 2016.pdf

Financijski izvjestaj Proracuna Opcine Sracinec sijecanj-lipanj 2016. godine.pdf

Financijski izvjestaj Proracuna ozujak 2016.pdf