Političke stranke

Na području općine Sračinec djeluje većina parlamentarnih i nekoliko izvanparlamentarnih stranaka.

HNS Hrvatska narodna stranka Božidar Novoselec 042/711 135
DC Demokratski centar Andrija Kos 042/711 730
HDZ Hrvatska demokratska zajednica Tomica Horvat 042/712 296
HSLS Hrvatska socijalno liberalna stranka Stanko Friščić 042/711 650
HSS Hrvatska seljačka stranka Stevo Plantak 042/712 368
HSU Hrvatska stranka umirovljenika Snežana Liber 042/711 266
SDP Socijal demokratska partija Branko Leskovar 042/712 749
HSP Hrvatska stranka prava ivica Petričević 042/711 485