DVD Svibovec

Na samom početku 2008. godine, na inicijativu načelnika Općine, počeli su pripremni sastanci i dogovori o ponovnom aktiviranju vatrogastva u općini Sračinec, kako bi se time ispunila zakonska obveza o formiranju, obućavanju, opremanju i financiranju najmanje jedne vatrogasne postrojbe od 20 vatrogasaca na području općine.

Obavljen je niz sastanaka sa zainteresiranima te je tako 21.02.2008. na sastanku u Sračincu izabran inicijatorni odbor koji bi u što kraćem roku sakupio zainteresirane ljude začlanstvo u DVD – u, u njega su izabrani Videc Marijan, Novoselec Božidar, Kocijan Ivan, Habulan Velimir, Videc Danijel i Mesek Božidar.

 

Već 29.02. održan je sastanak u Svibovcu, gdje se ponovno skuplja staro i dijelom novočlanstvo, te se pokušava animirati i zainteresirati ljude da se priključe DVD – u. U lipnju 2008. godine održavana je godišnje skupštine DVD – a Svibovec.

Na izvanrednoj godišnjoj skupštini izabrano je rukovodstvo DVD –a , te su u Izvršni odbor ušli Marijan Videc kao predsjednik, Ivan Kocijan dopredsjednik, Božidar Mesek zapovijednik, Danijel Videczamjenik zapovjednika,Dalibor Petrišić tajnik, Mladen Habunek blagajnik i Ivan Krobot spremištar.

U Nadzorni odbor ušli su Božidar Novoselec kao predsjednik, te Krunoslav Lukačić i Zvonko Furjan kao članovi.

Linearno sa inicijativom o formiranju članstva, prišlo se i uređenju vatrogasnog spremišta, na njegovom unutarnjem i vanjskom uređenju, gdje je Oopćina izdvojila 150.000 kuna, a to je bio bitan čimbenik da se steknu uvjeti za normalno funkcioniranje društva. Vatrogasno spremišta je uređeno, te je dogovoreno na sastanku IO
da se otvorenje doma i 70 godišnjica osnutka vatrogastva u Svibovcu objedini, te je ista proslava i održana u srpnju 2008.g. Pošto su se u općinskom proračunu izdvojila i značajna sredstva za opremanje i samo funkcioniranje društva – 170.000 kuna, vatrogasna postrojba je opremljena novim radnim odijelima, košuljama, kapama i cipelama, izređen je i novi žig društva, nabavljen je i jedan veći dio opreme neophodan za natjecateljsku ekipu koja se uvježbavala tijekom cijelog tog vremena, izrađene su nove police za opremu, te ljestve i aparatura za sušenje cijevi u vatrogasnom tornju, a veći dio novca ostavili smo za akontaciju kombi vozila za prevoz ljudstva koji je bio neophodan za normalno funkcioniranje.

Nabavljeno je kombi vozilo u vrijednosti od 120.000 kn koje je opremljeno svom potrebnom opremom i služi za prijevoz ljudstva.

Već na samom početku godine tj. u 1. mjesecu 2009., predstavnici DVD – a održali su sastanak sa čelništvom općine gdje su iznijeli planove o radu i aktivnostima koji su zacrtani prema programu rada. Tako se odmah iza toga pristupilo preseljenju vatrogasne opreme iz prostorije društvenog doma odjela civilne zaštite, u prostorije novouređenog vatrogasnog spremišta. Dio polica za prihvat opreme je preseljeno iz starih prostorije a dio polica je novoizrađen. U tom periodu četvorica vatrogasaca završavaju školovanje za vatrogasca 1. klase.

U 2. mjesecu 2009.g dobiva se informacija o dolasku kombi vozila RENAULT TRAFIC za koji je već veći dio novca uplaćen, a isto vozilo dolazi u Svibovec na početku 3. mjeseca. Odmah se pristupa nabavi svjetlosne i zvučne signalizacije, a kupljena je i oprema za komunikaciju – stanica sa 1 stacioniranom MOTOROLOM i 1 pokretnom, a MUP – u je predan zahtjev za dodjelu frekvencije stanice. Vozilo je kompletno opremljeno i oslikano, izvršena je registracija, te je iza toga dogovoreno održavanje godišnje skupštine i svečana primopredaja i blagoslov vozila, što je izvršeno 4.04.2009. g.

Nakon toga pristupa se opremanju vatrogasnog spremišta, odnosno kuhinje koja ujedno služi i kao soba za sastanke, opremljena je i sanitarna prostorija , a članovi društva sami opremaju i sklapaju ormare i kuhinju, te takoštede sredstva koja većinom usmjeravaju prema nabavi vatrogasne oprema, pošto je postojeća dotrajala ili neispravna, te većinom služi samo za vježbe. Kod istih radova posebno su se istaknuli vatrogasci Videc Mario i Furjan Mario koji su sklopili i postavili spomenutu opremu. Društvo u tom razdoblju još nema dopredsjednika, koji je već 2008.g. dao ostavku, te su intenzivno vođeni razgovori o popunjavanju spomenutog mjesta, do čega je došlo tek u 9. mjesecu 2009.g., kada dopredsjednik društva postaje g. Majcen Davor iz Sračinca. Kako pristižu sredstva iz proračuna Općine, tako se odmah nabavlja najnužnija oprema kako bi društvo bilo opremljeno i efikasno u slučaju izbijanja požara ili drugih elementarnih nepogoda. Intenzivno se sakuplja i takmičarska ekipa sa čijim uvježbavanjem se počelo odmah nakon godišnje skupštine.

Da bi društvo bilo efikasno u slučaju požara i da može pristupiti njegovu efikasnom gašenju, izvršni odbor donosi odluku o kupnji visokotlačnog modula, koji uz
pumpu i svu ostalu opremu posjeduje i vlastiti rezervoar vode preko specijalne mlaznice, te 60 m visokotlačnog crijeva na koloturi. Time postajemo dostupni u sve dijelove domaćinstva koji bi eventualno bili ugroženi vatrom, a što do sada nismo mogli. Pošto društvo ima svog predstavnika u Vatrogasnoj zajednici županije i koji sudjeluje na svim sastancima te organizacije, predaje im se zamolba za pomoć kod kupnje visokotlačnog modula. Vatrogasna zajednica, a posebno njen predsjednik g. Biškup, daje podršku društvu u njegovim naporima da se formira i opremi, te mu odobravaju i dodjeljuju materijalna sredstva u visini od 30.000,00 kn

U svibnju, mjesecu zaštite od požara, društvo je izvršilo pregled i čišćenje u Svibovcu i većem dijelu Sračinca, klasifikaciju i pregled opreme, očistilo i proširilo protupožarni i opskrbni put do rijeke Drave, iz koje bi u slučaju većih požara cisterne mogle uzimati vodu, po kućanstvima raspodijelilo promotivni materijal o protupožarnoj preventivi u domaćinstvu, te sve ostale radnje koje se predviđaju u mjesecu zaštite od požara.

U 6. mjesecu društvo dobiva na poklon 15 kom kombinezona za vježbu i gašenje od g. Rudolfa Kirića

Tako društvo danas posjeduje novokupljeno:
· Kombi vozilo RENAULT TRAFIC
· Visokotlačni modul HDL – 200
· Nove vatrogasne B i C cijevi 15 kom
· Mlaznice
· Vatrogasne aparate „S 9“ za suho gašenje
· Metlanice za šumske i poljske požare 5 kom
· Izolacioni aparat za disanje 2 kom
· Interventno odijelo 3 kom
· Vatrogasne čizme 3 kom
· Vatrogasne rukavice 3 kom
· Radno vatrogasno odijelo 20 kom
· Kape šilterice 20 kom
· Košulje kratki rukav – radne 20 kom
· Košulje dugi rukav – radne 20 kom
· Košulje kratki rukav – svečane 20 kom
· Kravate 20 kom
· Svečano odijelo sa šapkom 2 kom
· Radne cipele 15 kom.