Proračunski programi

2022.

Izmjene i dopune programa, 21.09.2022.

2.a III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2.b III. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2.c II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

2.d II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2022. godinu

2.e II. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2022. godinu

2.f II. Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2022. godinu

 

____

Izmjene i dopune programa, 28. 4. 2022. 

05.a II. Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

05.b II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

05.c I. Izmjene i dopune Programa u kulturi i religiji za 2022. godinu

05.d I. Izmjene i dopune Programa u sportu za 2022. godinu

05.e I. Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2022. godinu

05.f I. Izmjene i dopune Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu

___

Izmjene i dopune 31. 1. 2022.

1a. I. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

1b. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

___

2a. Program gradnje komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2b. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

2c. Program predškolskog odgoja i obrazovanja za 2022. godinu

2d. Program u kulturi i religiji za 2022. godinu

2e. Program potreba u sportu za 2022. godinu

2f. Socijalni plan za 2022. godinu


2021.

Izvješće o izvršenju programa za 2021., doneseno na sjednici OV 28. 4. 2022.

02.a Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

02.b Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

02.c Odluka o usvjanju Izvješća o izvršenju Programa predškolskog odgoja i obrazovanja za 2021. godinu

02.d Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u kulturi i religiji za 2021. godinu

02.e Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa u sportu za 2021. godinu

02.f Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi za 2021. godinu

___

 

Izmjene 24. 6. 2021.:

01. I. Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

02. I. Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

03. I. Izmjene i dopune javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu

04. I. Izmjene i dopune javnih potreba u kulturi i religiji za 2021. godinu

05. I. Izmjene i dopune javnih potreba u sportu za 2021. godinu

06. I. Izmjene i dopune javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2021. godinu

___

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Program javnih potreba u kulturi i religiji za 2021. godinu

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2021. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Socijalni plan Općine Sračinec za 2021. godinu

 

 

 

2020.

Program javnih potreba u predskolškom odgoju i obrazovanju za 2020. godinu

Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Program javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Sračinec za 2020. godinu

Program javnih potreba u sportu na području Općine Sračinec za 2020. godinu

Socijalni plan u djelatnosti socijalne skrbi za 2020. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

2. izmjene i dopune socijalnog plana u djelatnosti socijalne skrbi na području Općine Sračinec za 2020.godinu

2.izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2020.godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u kulturi i religiji na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu na području Općine Sračinec za 2020. godinu

2.izmjene i dopune programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Sračinec za 2020. godinu

 

2019.

Izmjene i dopune Programa javnih potreba u društvenim i srodnim djelatnostima za 2019. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa gradenje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2019. godinu

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Program javnih potreba za 2019. godinu

Socijalni plan za 2019. godinu

Plan razvojnih programa od 2019. do 2021. godine

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2019. godinu

 

2018.

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izvješće o izvršenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu

Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2018. godinu

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Socijalnog plana za 2018. godinu_.pdf

Izmjene i dopune Socijlanog plana za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa javnih potreba za 2018. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Program javnih potreba za 2018. godinu.pdf

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.pdf

Socijalni plan Opcine Sracinec za 2018. godinu.pdf

2017.

Izvjesce o izvrsenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Plan razvojnih programa za razdoblje od 2018.-2020. godine.pdf

Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Izmjene i dopune socijalnog plana za 2017. godinu.pdf

Plan razvojnih programa od 2017 do 2019. godine.pdf

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Program javnih potreba za 2017. godinu.pdf

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.pdf

Socijalni plan za 2017. godinu.pdf

 

 

2016.

Program projekta opcina Sracinec prijatelj djece za razdoblje od 2017. do 2020. godine.pdf

Izvjesce o izvrsenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

Izvjesce o izvrsenju programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa javnih potreba u 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune socijalnog plana za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa javnih potreba za 2016. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

Plan razvojnih programa Opcine Sracinec za razdoblje od 2016. do 2018. godine.pdf

Program gradnje komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

Program javnih potreba za 2016. godinu.pdf

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu.pdf

Socijalni plan za 2016. godinu.pdf

 

2015.

Izvjesce o izvrsenju programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Izvjesce o izvrsenju Programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa gradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune socijalnog plana za 2015. godinu.pdf

Izmjene i dopune programa javnih potreba.pdf

Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture.pdf

Izmjene i dopune programa gradenje objekata komunalne infrastrukture.pdf

Program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2015

Program javnih potreba za 2015

Program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2015

2014.

Izvješće o izvršenju programa gradenj objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Izmjene i dopune program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014

Izmjene i dopune program javnih potreba za 2014

Izmjene i dopune program odrzavanja komunalne infrastrukture za 2014

Izmjene i dopune program izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2014

Izmjene i dopune program javnih potreba za 2014

Izmjene i dopune programa odrzavanja komunalne infrastrukture za 2014