Kontakti

Općina Sračinec
Varaždinska 188
42209 Sračinec


 

Telefoni:

Tajništvo: (042) 712 110
Jedinstveni upravni odjel: (042) 712 544

E-mail:

Jedinstveni upravni odjel

Komunal

 

Načelnik Općine Sračinec
Božidar Novoselec (HNS)
Sračinec, Varaždinska 341
Telefon: 091 252 3600
E-mail

Zamjenik načelnika Općine Sračinec
Krunoslav Lukačić ( HNS )
Svibovec Podravski, Dravska 19
telefon: 091 1712 110
E-mail