Javna nabava i nadmetanja

2020.


Usluga pripreme i provedbe postupka javne nabava putem EOJN-a za izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstanih cesta na području Općine Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje usluga pripreme i provedbe postupaka javne nabave

prilog 1 – Ponudbeni list usluga javne nabave

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

prilog 3 – obrazac troškovnika

 

__

Zapisnik sa otvaranja ponuda usluga provedbe postupaka javne nabave

Zapisnik s pregleda i ocjene ponuda usluga provedbe postupaka javne nabave

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude usluga provedbe postupaka javne nabave

 


Nabava i postavljanje sustava IP video nadzora na mjesnim grobljima u Sračincu i Svibovcu Podravskom

Troškovnik groblje Svibovec VN

Troškovnik groblje Sračinec VN

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Prilog 1 – Ponudbeni list Videonadzor mjesna groblja

Dokumentacija za nadmetanje videonadzor mjesna groblja

 

__

Zapisnik o otvaranju ponuda video nadzor mjesna groblja

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda video nadzor mjesna groblja

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude video nadzor mjesna groblja

 


Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu (Koordinator II) za radove na projektu “Rekonstrukcija parka i izvedba poučnih staza Velika Graba”

Poziv na dostavu ponude_Nadzor_Velika Graba

PRILOG 1 – Ponudbeni list

Prilog 2. – Troškovnik

Prilog 3 – izjava o prisutnosti na gradilištu

___

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda stručni nadzor velika Graba

Zapisnik o otvaranju ponuda strulčni nadzor Velika Graba

Odluka o odabiru najpovonjije ponude stručni nadzor velika Graba

 


 

Izgradnja EKI u Ulici braće Radić i Ulici Ivana Kukuljevića

Troškovnik – Izrada EKI – Braće Radić i Ivana Kukuljevica – Sračinec

Ulice Braće Radić i Ivana Kukuljevića

Profil kabelske kanalizacije

Tehnički opis za B. radić i I. Kukuljevića

Troškovnik radova u PDF-u

Dokumentacija za nadmetanje EKi B. Radić i I. Kukuljevića

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada EKI ulica braće Radića i Ivana Kukuljevića

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

_____

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda EKI B. Radića i I. Kukuljevića

Zapisnik o otvaranju ponuda EKI B. Radića i I. Kukuljevića

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude EKI B. Radića i I. Kukuljevića

 


 

Izjave o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa načelnika i zamjenika načelnika Općine Sračinec

Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa – načelnik Općine Sračinec

Izjava o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa – zamjenik načelnika Općine Sračinec

 


Redovna obnova i održavanje male dvorane Doma kulture Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje redovna obnova i održavanje male dvorane Doma kulture Sračinec

TEHNICKI OPIS – Mala dvorana Doma kulture Sracinec

Prilog 1 – Ponudbeni list redovno održavanje i obnova male dvorane doma kulture Sračinec

Kopija dvoranaTR bc za ponude

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Zapisnik o otvaranju ponuda radovi mala dvorana Dom kulture

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda radovi mala dvorana Dom kulture

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude radovi mala dvorana Dom kulture

____________________________________

 

2019.


Izrada EKI u ulici M. Krleže – ponovljeni natječaj

Dokumentacija za nadmetanje izrada EKI u ulici MIroslava Krleže

Profil kabelske kanalizacije

Tehnički opis za M. Krleže

Ulica Miroslava Krleže

Troškovnik za Miroslava Krleže – Sračinec

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada EKI Ulica Miroslava Krleže

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju

Zapisnik sa otvaranja ponuda izrada EKI u Ulici Miroslava Krleže

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izrada Eki u Ulici Miroslava krleže

Odluka o odabiru izrada EkI u Ulici Miroslava Krleže


Izrada EKI u ulici M. Krleže

Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave za izradu EKI u Ulici Miroslava Krleže

Dokumentacija za nadmetanje izrada EKI u ulici Miroslava Krleže

Profil kabelske kanalizacije

Tehnički opis za M. Krleže

Ulica Miroslava Krleže

20191106 Troškovnik za Miroslava Krleže – Sračinec

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada EKI Ulica Miroslava Krleže

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju


 

Zimsko održavanje cesta

Prikupljanje ponuda – Zimsko održavanje cesta Općine Sračinec2019.-2020.

Prilog 1 – Ponudbeni list

Prilog 2 – Izjava o nekažnjavanju

Prilog 3 – Izjava o nepromijenjivosti cijena

Prilog 4 – Popis djelatnika i opreme


 

Rekonstrukcija grobne kuće u Sračincu – ponovljeni natječaj

Dokumentacija o nabavi – Grobna kuća Sračinec

Glavni projekt – Grobna kuća Sračinec

Prilog – Troškovnik – Grobna kuća Sračinec

___

Zapisnik o otvaranju ponuda Grobna kuća Sračinec rekonstrukcija

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Grobna kuća Sračinec rekonstrukcija

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Grobna kuća Sračinec rekonstrukcija


 

Postavljanje ograda i i klupa na nogometno igralište NK Sračinec

Troškovnik radova – Ograda i klupe NK Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izrada i postavljanje ograde i klupa za igrače NK Sračinec

Prilog 1 – Ponudbeni list izrada i postavljanje ograde i klupa NK Sračinec

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – Ograda i klupe NK Sračinec

___

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude izrada i postavljanje metalne ograde i klupa NK Sračinec

Zapisnik o otvaranju ponuda izrada i postavljanje metalne ograde i klupa NK Sračinec

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda izrada i postavljanje metalne ograde i klupa NK Sračinec


 

Rekonstrukcija grobne kuće u Sračincu

Odluka o poništenju nadmetanja rekonstrukcija grobne kuće Sračinec

Odluka o jednostavnoj nabavi i povjerenstvu_grobna kuća Sračinec

GROBNA KUCA SRACINEC_glavni projekt

Dokumentacija o nabavi – grobna kuća

GROBNA KUCA_troškovnik

___

Zapisnik o otvaranju ponuda grobna kuća Sračinec

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda grobna kuća Sračinec


 

Svjetlovodna distribucijska mreža nove generacije (NGA) Općine Sračinec

Poziv za dostavu ponude_dokumentacija za nadmetanje

Prilog_br._1._Ponudbeni_list

Prilog_br._2._Troskovnik

Prilog_br._3._Obrazac_izjave_o_nepostojanju_ostali

Prilog br 4._Projektni zadatak

__

Odluka o odabiru – Tehnička dokumentacija svjetlovodna mreža


 

Parkiralište pored dječjeg vrtića u Sračincu

Projekt – parkiralište dječji vrtić

Dokumentacija za nadmetanje parkiralište dječji vrtić

Prilog 1 – Ponudbeni list parkiralište dječji vrtić

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – parkiralište dječji vrtić

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – parkiralište vrtić i zapisnici


2018.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf

Plan nabave Opcina Sracinec 2018. godina.pdf

 


 

Projekt ČOKSA – Čuvajmo okoliš zajedno

Odluka o odabiru i zapisnik projekt ČOKSA oglašavanje u medijima o održivom gospodarenju otpadom

Odluka o odabiru i zapisnik projekt ČOKSA promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom

 


 

Nabava usluga vanjskog stručnjaka za pripremu, prijavu i provedbu projekta na natječaju operacije 7.4.1. programa ruralnog razvoja

Poziv za dostavu ponuda.pdf

Ponudbeni list.docx

Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju.docx

Projektni zadatak.pdf

____

Zapisnik o otvaranju ponuda provedba projekta Velika Graba.pdf

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda provedba projekta Park Velika Graba.pdf

Odluka o odabiru.pdf

 


 

Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju nerazvrstanih cesta Općine Sračinec

PROJEKTNI ZADATAK – Projekti nerazvrstanih cesta.pdf
Dokumentacija za nadmetanje – Projekti nerazvrstanih cesta.pdf
Pojašnjenje dokumentacije za nadmetanje projekti nerazvrstanih cesta.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – Projekti nerazvrstanih cesta.docx
Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – Projekti nerazvrstanih cesta.docx

Rezultati:
Zapisnik o otvaranju ponuda projekti cesta.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda projekti cesta.pdf
Odluka o odabiru projekti cesta.pdf


 

Postavljanje žičanih ograda

Dokumentacija za nadmetanje izrada i postavljanje žičane ograde.pdf
Postavljanje žičane ograde – NK Podravac.xls
Postavljanje žičane ograde – NK Sracinec.xls
Postavljanje žičane ograde – PŠ Svibovec.xls
Prilog 1 – Ponudbeni list izrada i postavljanje žičane ograde.docx
Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – postavljanje žičane ograde.docx

Rezultati:
Zapisnik o otvaranju ponuda izrada žičane ograde.pdf
Zapisnik o otvaranju ponuda izrada žičane ograde.pdf
Odluka o odabiru izrada žičane ograde.pdf

 


 

Zimsko održavanje cesta, zima 2018./2019.

Prikupljanje ponuda za zimsko održavanje cesta2018.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – zimsko održavanje cesta2018.docx
Prilog 2 – izjava o nekažnjavanju – zimsko održavanje cesta2018.docx
Prilog 3 – izjava o nepromijenjivosti cijena – zimsko održavanje cesta2018.docx
Prilog 4 – POPIS DJELATNIKA I OPREME – zimsko održavanje cesta2018.docx

 


 

Projekt “Čoksa”

Poziv na dostavu ponuda – USLUGE OGLAŠAVANJA U MEDIJIMA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM.docx

Izmjena dokumentacije – Poziv na dostavu ponuda – USLUGE OGLAŠAVANJA U MEDIJIMA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM.docx

Poziv na dostavu ponuda _USLUGA ORGANIZACIJE PROMOTIVNIH DOGAĐANJA PO PROJEKTU ČOKSA.docx

 


 

 

Projekt – park Velika graba

Projektni zadatak park Velika graba.pdf
Dokumentacija za nadmetanje park Velika graba.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list projekti park Velika graba.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju – park Velika graba.docx
Zapisnik o otvaranju ponuda park Velika graba.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda park Velika graba.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude park Velika graba.pdf 

2017.

PROJEKTI REKONSTRUKCIJE PROMETNICA – SRAČINEC

Projekti rekonstrukcije prometnica – PROJEKTNI ZADATAK-SRACINEC.pdf
Dokumentacija za nadmetanje – projekti rekonstrukcije prometnica.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – Projekti rekonstrukcije prometnica.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju – Projekti rekonstrukcije prometnica.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnje ponude dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf

IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE (GARAŽE) U SVIBOVCU PODRAVSKOM

Dokumentacija za nadmetanje – Izgradnja garaze TKIC Svibovec.pdf
Izvod iz glavnog projekta.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – Izgradnja pomocne zgrade garaze.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju – Izgradnja garaze.docx
Troskovnik – Izgradnja garaze Svibovec.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda – pomocna zgrada – garaza.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – pomocna zgrada – garaza.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – pomocna zgrada – garaza.pdf

ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA OPĆINE SRAČINEC – ZIMA 2017./18.

Prikupljanje ponuda zimsko odrzavanje cesta- 2017.pdf
Pprilog 1 – Ponudbeni list- 2017.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju- 2017.docx
Prilog 3 – Izjava o nepromijenjivosti cijena- 2017.docx
Prilog 4 – POPIS DJELATNIKA I OPREME- 2017.docx

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U STAMBENOJ ZONI „GAJ“ – I. FAZA

Dokumentacija za nadmetanje izgradnja javne rasvjete Stambena zona – I. Faza.pdf
Elektrotehnicki projekt.pdf
Gradevinski projekt.pdf
Prikaz situacije.pdf
Troskovnik-bez cijena Javna rasvjeta Sracinec.xls
Prilog 1 – Ponudbeni list izgradnja javne rasvjete.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx

Rezultati natječaja:

odluka o odabiru najpovoljnije ponude javna rasvjeta.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda javna rasvjeta.pdf
Zapisnik sa otvaranja ponuda javna rasvjeta.pdf

NABAVA URBANE OPREME

Dokumentacija za nadmetanje – Nabava urbane opreme.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list za nabavu urbane opreme.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
URBANA OPREMA KOLICINE I TROSKOVNIK bez cijena.docx

Rezultati natječaja:

Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude urbana oprema.pdf
Zapisnik o otvaranju ponuda urbana oprema.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda urbana oprema.pdf

PLAN NABAVE ZA 2017. GODINU I PRAVILNIK

Plan nabave Opcine Sracinec za 2017. godinu.pdf
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf

 

2016.

Plan nabave za 2016. godinu

Projekt rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u Općini Sračinec

Sracinec_Projektni zadatak za rekonstrukciju ulica.pdf
Dokumentacija za nadmetanje projekti rekonstrukcije prometnica.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list projekti rekonstrukcije prometnica.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda projektna dokumentacije nerazvrstane ceste.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda projektna dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude projektna dokumentacija nerazvrstane ceste.pdf

Natječaj za zakup poslovnog prostora – postojeći ugostiteljski objekt

Odluka o raspisivanju natjecaja ugostiteljski objekt.pdf
Izjava o prihvacanju svih uvjeta nadmetanja.docx
Izjava o registraciji.docx
POPIS INVENTARA U VLASNISTVU ZAKUPNIKA ugostiteljski objekt.docx
Prijava za sudjelovanje u nadmetanju UGOSTITELJSKI OBJEKT.docx
Zapisnik o pregledu poslovnog prostora ugostiteljski objekt.docx

Natječaj za zakup poslovnog prostora – postojeći frizerski salon

Odluka o raspisivanju natjecaja frizerski salon.pdf
Izjava o prihvacanju svih uvjeta nadmetanja.docx
Izjava o registraciji.docx
POPIS INVENTARA U VLASNISTVU ZAKUPNIKA frizerski salon.docx
Prijava za sudjelovanje u nadmetanju FRIZERSKI SALON.docx
Zapisnik o pregledu poslovnog prostora frizerski salon.docx

Dječji vrtić Sračinec

Dokumentacija za nadmetanje izrada glavnog projekta djecjeg vrtica.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list projekti djecji vrtic.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
Idejni projekt djecji vrtic.rar

Zapisnik o otvaranju ponuda nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude nadmetanje glavni projekt djecji vrtic.pdf

 

 

2015.

Plan nabave za 2015. godinu

Rekonstrukcija javne rasvjete

Ponovljeni natječaj:
Dokumentacija za nadmetanje rekonstrukcija javne rasvjete_6_11_15.pdf
TEHNICKI OPIS – 1 za 1 – Ver03_6_11_15.pdf
TROSKOVNIK – Opcina Sracinec – 1 za 1 – bez cijena – Ver03_6_11_15.xls
Prilog 1 – Ponudbeni list rekonstrukcija javne rasvjete_6_11_15.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju_6_11_15.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude rekonstrukcija javne rasvjete novo nadmetanje.pdf
Dokumentacija za nadmetanje – Rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
TEHNICKI OPIS Rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
TROŠKOVNIK – Rekonstrukcija javne rasvjete.xls
Prilog 1 – Ponudbeni list rekonstrukcija javne rasvjete.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju.docx

Zapisnik o otvaranju ponuda rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda sa prilozima rekonstrukcija javne rasvjete.pdf
Odluka o ponistenju nadmetanja rekonstrukcija javne rasvjete.pdf

Adaptacija pomoćnog objekta NK Podravac Svibovec Podravski
Dokumentacija za nadmetanje adaptacija pomocnog objekta NK Podravac.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list – pomocni objekt NK Podravac.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis pomocni objekt NK Podravac.pdf
Adaptacija pomocnog objekta NK Podravac – bez cijena.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda – Pomocni objekt NK Podravac.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda – Pomocni objekt NK Podravac.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude – Pomocni objekt NK Podravac.pdf

Opremanje dječjih igrališta 7./2015.

Dokumentacija za nadmetanje djecja igralista.pdf
DJECJA IGRALISTA KOLICINE I TROSKOVNIK bez cijena.docx
Prilog 1 – Ponudbeni list opremanje djecjih igralista.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
Upit i pojasnjenje dokumentacije za nadmetanje.pdf

Zapisnik o otvaranju ponuda djecja igralista.pdf
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda djecja igralista.pdf
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude djecja igralista.pdf

TKIC Svibovec Podravski

Dokumentacija za nadmetanje adaptacija TKIC Svibovec.docx
Prilog 1 – Ponudbeni list TKIC Svibovec.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis TKIC Svibovec.pdf
Troskovnik_tkic svibovec.xlsx

Odluka o odabiru i zapisnici TKIC Svibovec Podravski.pdf

Dom Umirovljenika

Dokumentacija za nadmetanje Dom umirovljenika.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list dom umirovljenika.docx
Prilog 2 – izjava o nekaznjavanju.docx
Tehnopis_dom_umirovljenika.pdf
Troskovnik_dom umirovljenika.xlsx

Odluka o odabiru i zapisnici Dom umirovljenika.pdf

Postupak nabave bagatelne vrijednosti za adaptaciju objekta Doma kulture u Sračincu

Odluka o pocetku postupka Dom kulture.pdf
Dokumentacija za nadmetanje Dom kulture.pdf
Tehnopis.pdf
Prilog 1 – Ponudbeni list dom kulture.docx
Prilog 2 – Izjava o nekaznjavanju.docx
Troskovnik_drustveni dom_bez cijena.xls

Zapisnik o otvaranju ponuda Dom kulture
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Dom kulture
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude Dom kulture

Opcina_Sracinec_Izjava_o_javnoj_nabavi.pdf
Opcina_Sracinec_Registar_ugovora_o_javnoj_nabavi.pdf
Plan javne nabave Općine Sračinec za 2014. godinu
Pravilnik o provedbi postupka nabave bagatelnih vrijenosti

Nadmetanja za izradu snimke i geodetskog elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (8./2014.)

Odluka o početku postupka

Projektni zadatak
Dokumentacija za nadmetanje
Prilog – ponudbeni list
Prilog – izjava o nekažnjavanju
Prilog – pregled ulica
Prilog – slika ulica

Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Adaptacija objekta zdravstvene ambulante u Sračincu (6./2014.)

Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik
Ponudbeni list
Tehnopis
Izjava o nekažnjavanju

9. 7. 2014.
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o odabiru najpovoljnije ponude

Energetska obnova i dogradnja Vatrogasnog doma DVD Svibovec Podravski:

 

Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Izjava o otklanjanju grešaka

Adaptacija objekta zdravstvene ambulante u Sračincu


Obavijest o poništenju postupka nabave
Ponudbeni list
Ponudbeni troškovnik
Tehnički opis
Dokumentacija za nadmetanje
Izjava o nekažnjavanju