Projekt “Volontiranje za napredno društvo” uz podršku Europske unije kroz program “Europa za građane”

Projekt « Volontiranje za napredno društvo » je financiran uz podršku Europske unije kroz program “Europa za građane” /
Project „Volunteering for better society” is
financed by European Union, “Europe for Citizens” Programme

 

 

Cjelina 2.1  Mjera bratimljenja gradova / Measure 2.1 Town Twinning

 

Sudjelovanje : Projekt je uključio 215 građana, poglavito 60 sudionika iz Općine Sračinec (Hrvatska), 55 sudionika iz Općine Cirkulane (Slovenija), 50 sudionika iz Općine Hrvatski Židan (Mađarska) te 50 sudionika iz Općine Čapljina (Bosna i Hercegovina).

Mjesto/Datumi: Događanje se odvijalo 3 dana u Općini Sračinec (Hrvatska), od 28/09/2017 do 30/09/2017

Kratki opis: Projektom je pojačana pripadnost projektnih sudionika EU te je poboljšano civilno i demokratsko djelovanje građana na razini Unije promocijom mogućnosti za društveni i međukulturalni angažman putem volontiranja.
Zemlje partneri su svjesne da je volontiranje sektor u nastajanju te su podigle svijest o nužnosti takve vrste društvenog djelovanja uz poticanje razvoja volontiranja u kriznom vremenu kada je nacionalno djelovanje nedovoljno u prevladavanju negativne percepcije volontiranja.
Provedba projekta je rezultirala donošenjem smjernica za daljnji razvoj volontiranja koje su upućene hrvatskim, slovenskim i mađarskim predstavnicima u Europskom parlamentu:

  • Uspostaviti nacionalni portal za volontere gdje bi se postojeće volonterske organizacije mogle promovirati, a potencijalni volonteri mogli pronaći svoju nišu za aktivaciju
  • Uključiti volontiranje kao vid stručne prakse u srednjoškolskom/fakultetskom obrazovanju, sa minimalno dva tjedna obaveznog volontiranja uslijed familiarizacije procesa volontiranja među mladima te stjecanja radnih navika

 

  • Izraditi nacionalnu strategiju volontiranja do 2020 godine koja bi slijedila EU smjernice razvoja volontiranja sa obaveznom izradom  godišnjeg  Operativnog plana svih mjera

Dan  28/09/2017 je bio  posvećen dolasku i smještaju pozvanih sudionika sa svečanom sjednicom i ceremonijom bratimljenja Općine Sračinec te Općine Čapljina.
Cilj događaja je bio inicirati suradnju između Općina Sračinec, Općine Cirkulane, Općine Horvatzsidany te Općine Čapljina razmjenom kontaktnih informacija te potpisivanjem povelje o bratimljenju. Događanje je također iskorišteno kako bi se sudionici upoznali sa potrebama i mogućnostima volontiranja u EU.

Dan 29/09/2017 je bio obilježen okruglim stolo na teme volontiranja, izbjegličke krize te prijenosom konkretnih znanja i primjera dobre prakse između projektnih partnera.
Cilj događaja je bio upoznati sudionike sa institucionalnim i zakonskim okvirom koji omogućava volontiranje u HR, SLO, HU, BiH, isticaknuti društvene, kulturne i ekonomske sličnosti i razlike koje volontiranje nosi sa sobom u pojedinoj zemlji; poteškoće te mogućnosti poboljšanja. Vrlo bitna stavka 2 događaja jest da su iznesena iskustva volontiranja u pojedinim segmentima društva (imigranti, manjine) te utjecaj volontiranja u smislu djelovajna na oblikovanje EU politika.

Dan 30/09/2017 su doneseni zaključci, provedena je završna konferencija za novinare sa promocijom finalnih rezultata te otvorenih pitanja koja će se prenjeti hrvatskim EU parlamentarcima te je održan ispraćaj gostiju.
Cilj događaja je bio prepoznati potencijale te poteškoće volontiranja kako bi se dali konkretni prijedlozi radi poboljšanja aktivnost volontiranja u lokalnim zajednicama partnera sa tendencijom poboljšanja na razini Unije.

 

Participation: Project has included 215 citizens respectively, 60 participants from Municipality Sračinec (Croatia), 55 participants from Municipality Cirkulane (Slovenia), 50 participants from Municipality Horvátzsidány (Hungary) and 50 participants from Municipality Čapljina (Bosnia and Herzegovina).

Venue/Dates: Project took place during 3 days in Municipality Sračinec, from 28/09/2017 until 30/09/2017 in quarters of Municipality Sračinec Varaždinska 188 and Community center Varaždinska 273 in Sračinec.

Short description: Aim of the project was to foster European citizenship and improve conditions for civil and democratic participation at Union level by promoting opportunities for societal and intercultural engagement by volunteering at Union level.
Participating partner organizations were countries, which are aware that the voluntary sector is still emerging and are trying to bring awareness about the necessity of such civic activity and stop it from being poorly developed. The project raised awareness on needed citizens’ intervention in times of crisis when national responses seems insufficient and contributed to overcoming negative perceptions of the volunteering which has much room to grow in participating countries.
The main result of the project are volunteering development guidelines, which were send to Croatian, Slovenian and Hungarian EU Parliament members:

  • To establish national portal for promotion  of existing volunteers and motivation of potentially new volunteers
  • To include volunteering as obligatory professional practice in high school or/and university, included min 2 weeks of volunteering in order to familiarize young people with volunteering, as well as  gaining work habits
  • To produce national 2020 volunteering strategy in accordance with EU guidelines and Operative plan of every measure

Day 28/09/2017 was reserved for project participants’ arrival and accommodation as well as formal ceremony for Town-Twinning agreement between Municipality Sračinec and Čapljina.
The goal was to initiate collaboration between Municipality Sračinec, Cirkulane, Horvátzsidány and Čapljina by transferring contact information and signing Town-Twining agreement. The actions were also used to introduce all the participants with needs and possibilities for volunteering in the EU.

Day 29/09/2017 was reserved for roundtable discussions regarding volunteering. Immigrant crisis and know-how transfer
The aim was to introduce partners with institutional and legal framework for volunteering in each project partner country; societal, cultural and economic component of volunteering as well as challenges and goals of volunteering, volunteering in different segments (immigrants, minorities); how does volunteering held shape EU policies.

Day 30/09/2017 was constructed from roundtable and meeting conclusions, open questions for EU representatives; promotion of project results at final press conference as well as farewell speech and participant sendoff.
The result of day three was to recognize potentials and difficulties of volunteering in order to present concrete propositions regarding improvement for volunteering process. This guidelines were send to EU Parliament members.

 

DOKUMENTI:

Pozivnica Dani Miholja – TREND 1.pdf

Pozivnica_TREND.pdf

Letak_TREND.pdf

Povelja o bratimljenju_TREND.pdf

Izvijesce.pdf