Savjetovanje s javnošću

2024.

Nacrt Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave

Prikaz trenutnog pravilnika, smjernica i prijedloga novog pravilnika – sa objavom

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave Općine Sračinec – za javno savjetovanje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju


2023.

Nacrt odluke o visini godišnjih stopa godišnjeg poreza na dohodak Općine Sračinec

Prijedlog_odluke_o_visini_poreznih_stopa_godisnjeg_poreza_na_dohodak

Obrazac_savjetovanje_za_stope_poreza_na_dohodak

Obrazlozenje_prijedloga_odluke_o_visini_poreznih_stopa_godisnjeg_poreza_na_dohodak

(objavljeno 30.10.2023.)


2022.

Nacrt Odluke o socijalnoj skrbi na području Općine Sračinec

Obrazac-sudjelovanja-u-savjetovanju odluka o socijalnoj skrbi

___

Nacrt odluke o komunalnom redu na području Općine Sračinec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

___

2021.

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

Prilog 1 – Obrazloženje načina na koji je određena cijena obvezne minimalne usluge

Prilog 2 – Opći uvjeti poslovanja

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju

___

Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sračinec

Nacrt Pravilnika o financiranju programa i projekata koje provode udruge građana

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (desni klik – Spremi poveznicu)

___

Program poticanja razvoja poduzetništva Općine Sračinec

Nacrt programa poticanja razvoja poduzetništva

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (desni klik – Spremi poveznicu…)

___

Program potpora u poljoprivredi Općine Sračinec

Nacrt programa potpora u poljoprivredi Općine Sračinec

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju (desni klik – Spremi poveznicu…)

___

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja u Sračincu i Svibovcu Podravskom

Obavijest o e-savjetovanju Opći uvjeti isporuke komunakne usluge ukopa pokojnika

Obrazac-e-savjetovanje-o-nacrtu-općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Opći uvjeti isporuke uslužne komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja

Prilog I. – Pravila ponašanja na groblju

Prilog II. – Pravilnik o ekshumaciji posmrtnih ostatka oz grobnog mjesta

Prilog III. – Pravilnik o rješavanju zahtjeva za korištenje napuštenih grobnih mjesta

Prilog IV. – pravilnik o postavljanju pisane obavijesti na grobno mjesto

____

 

Obavijest o e-savjetovanju nacrt Statuta

Statut općine sračinec 2021 – nacrt za e-savjetovanje

Obrazloženje uz nacrt Statuta

Obrazac-e-savjetovanje-o-nacrtu-Statuta

 

___

 

Prijedlog odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca Sracinec.docx
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca.doc

Prijedlog odluke – Ugostiteljska djelatnost Sracinec.docx
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti.doc

Prijedlog Odluke o lokacijama i dozvoljenom prekoracenju buke Sracinec.docx
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o lokacijama i dopustenim razinama buke.doc

Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na novcanu pomoc roditeljima za novorodeno dijete Sracinec.doc
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o ostvarivanju prava na pomoc za novorodeno dijete.doc

Prijedlog odluke o pruzanju usluge skupljanja otpada Sracinec.doc
Obrazac sudjelovanja u savjetovanju – Odluka o pruzanju usluge skupljanja otpada.doc

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU

OBRAZAC – izvjesce o provedenom savjetovanju Odluka o lokacijama i dopustenim razinama buke.docx

OBRAZAC – izvjesce o provedenom savjetovanju Odluka o nacinu pruzanja usluge prikupljanja otpada.docx

OBRAZAC – izvjesce o provedenom savjetovanju Odluka o obavljan ju ugostiteljske djelatnosti.docx

OBRAZAC – izvjesce o provedenom savjetovanju odluka o ostvarivanju prava na novcanu pomoc roditeljima.docx

OBRAZAC – izvjesce o provedenom savjetovanju Odluka o uvjetima i nacinu drzanja kucnih ljubimaca.docx

Izvješće o savjetovanju – Nacrt statuta