Početna Općinska uprava Zamjenik načelnika Općine Sračinec

Zamjenik načelnika Općine Sračinec

Krunoslav Lukačić

Rođen je u Varaždinu 21. 6. 1980. godine. Živi u Svibovcu Podravskom, Dravska 19, oženjen je i otac sinova Vite i Noe. Do 1986. godine živio je u Varaždinu kada je zajedno s roditeljima seli u Svibovec Podravski.

Završio je srednju Elektrostrojarsku školu Varaždin, te upisuje Fakultet Prometnih znanosti smjer inženjer cestovnog prometa, koji u roku završava. Nakon završenog doškolovanja za instruktora vožnje pronalazi posao u struci te radi na poslovima stručnog voditelja i predavača u autoškoli. Kasnije radi kao voditelj poslovanja u obiteljskom soboslikarskom obrtu.

Na poziv Božidara Novoselca, načelnika Općine Sračinec, 2007. godine priključuje se Općinskom poglavarstvu te se počinje aktivnije baviti politikom. U Poglavarstvu je aktivno radio na svim projektima za dobrobit mještana Općine Sračinec, s posebnim naglaskom na razvoj naselja Svibovec Podravski.

Izražena ambicija, dobra komunikacija s ljudima i organizacija poslovnih aktivnosti dovodi ga 2011. godine do radnog mjesta stručnog suradnika u Agenciji za razvoj Varaždinske županije. Nakon četiri godine rada u Agenciji, postaje direktor iste te tu funkciju obavlja naredne tri godine, a zatim radi na administrativnim poslovima u Hrvatskoj narodnoj stranci.

2018. g. upisuje na Sveučilištu Sjever diplomski studij smjer održiva mobilnost i logistika koji završava 2020. godine i stječe zvanje magistar održive mobilnosti i logistike (mag. ing. traff. )
Na lokalnim izborima 2009 izabran je za zamjenika načelnika Općine Sračinec, a funkciju je obavljao u trećem mandatu do 31. 12. 2020.

Rekreativno se bavi nogometom i trčanjem.