1. Kup Općine Sračinec u ribolovu na plovak

Na odvodnom kanalu HE Varaždin kod mosta za Svibovec Podravski 03. 10. 2010. godine održani je Prvi Kup Općine Sračinec u lovu ribe na plovak. Natjecanje se održalo u sklopu Dana općine Sračinec. Učestvovalo je 12 ekipa iz Varaždinske županije s po 3 natjecatelja, dakle ukupno 36 natjecatelja. Pripreme za natjecanje počele su u 7:30 sati sa prijavama ekipa i rasporedom po stazi. Start je bio u 10:00 sati, te je samo natjecanje trajalo do 13:00 sati. Nakon natjecanja pristupilo se vaganju ulova i rasporedu po rezultatima. U pripremi KUP-a učestvovalo je vodstvo ŠRK-a Općine Sračinec, sa dobrovoljcima – članovima udruge. Odaziv gledatelja i posjetitelja bio je iznad očekivanja, a dojmovi su bili odlični. Podjelu medalja izvršio je načelnik Općine Sračinec, koji je sa kratkim osvrtom izrazio svoje oduševljenje događajem, te obećao da će Općina Sračinec Udrugu i dalje podupirati te će im ustupiti i vode na području Poslovne zone Sračinec kako bi si ribići taj dio privremeno uredili za svoje potrebe.