Naziv projekta: „ČOKSA Čuvajmo okoliš skupa – promocija i edukacija o održivom gospodarenju otpadom „ Ugovor br.  KK.06.3.1.07.0009

Kratki opis projekta: Provedbom izobrazno – informativnih aktivnosti na području općina Sračinec, Cestica i Trnovec Bartolovečki, doprinijeti će se povećanju svijesti javnosti o važnosti i načinu održivog gospodarenja otpadom s ciljem povećanja stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, kao i manjom količinom otpada koji se odlaže na odlagalište. Projekt doprinosi unapređenju kvalitete života u lokalnoj zajednici te uključuje stanovništvo na način koji uvažava i doprinosi jednakim mogućnostima, održivom razvoju i zaštiti okoliša te promiče načela dobrog upravljanja i suradnju s civilnim društvom.

Ciljeve i očekivane rezultate projekta: Opći cilj projekta je podizanje svijesti i razumijevanja javnosti o održivom gospodarenju otpadom kako bi doprinijeli pozitivnim promjenama u sustavu gospodarenja otpadom. Specifični cilj projekta je informirati i educirati javnost na području općina Sračinec, Cestica i Trnovec Bartlolovečki vezano uz sprečavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, pravilan način odvajanja otpada, ponovnu uporabu predmeta i kućno kompostiranje. 

Ukupnu vrijednost projekta  563.561,74 kn  i iznos koji sufinancira EU: 479.027,45 kn

Razdoblje provedbe projekta:  03. 05. 2018.- 02. 01. 2020.

Kontakt osoba: Krunoslav Lukačić, tel: 0911712110 mail: krunolukacic@gmail.com

 

Vijesti iz projekta "ČOKSA - Čuvajmo okoliš skupa"