Projekt LION – Stabilna politička i ekonomska zajednica

Nositelj projekta: Općina Sračinec, Republika Hrvatska

Partner na projektu:  Grad Ljubuški, Federacija Bosne i Hercegovine

Vrijeme održavanja:  2. – 4. veljače 2023.

Mjesto održavanja: Općina Sračinec, Republika Hrvatska

Ukupna vrijednost projekta: 10.800,00 EUR

 

Na projektu je sudjelovalo 120 izravnih sudionika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Broj neizravnih sudionika bio je preko 1300 jer su u projektnim aktivnostima sudjelovali brojni građani općine Sračinec i šire okolice te sudionici iz susjedne Slovenije.

Glavni cilj projekta LION bio je okupiti predstavnike Općine Sračinec i Grada Ljubuškoga s ciljem poticanja međusobne suradnje i razmjene razmišljanja i iskustava o sadašnjosti i budućnosti Europske unije, njenoj važnosti za svaku od članica s naglaskom na zemlje nečlanice u najbližem okruženju.

S ciljem ostvarenja specifičnih ciljeva projekta – boljeg razumijevanja djelovanja i funkcioniranja Europske unije, različitosti građanskih struktura koje objedinjava i probleme s kojima se nosi, a ne bi li zajedničkim snagama doprinijeli čvrstoj budućnosti Unije, projektne aktivnosti objedinile su predstavnike Općine Sračinec i Grada Ljubuškoga u raspravama o budućnosti Europe korespondirajući tako s uvijek aktualnim izazovima euroskepticizma.

U sklopu projekta u 3 dana događanja održane su sljedeće projektne aktivnosti:

  • Sklapanje sporazuma o bratimljenju Općine Sračinec i Grada Ljubuškoga
  • Predavanje „EU – Stabilna politička i ekonomska zajednica u svjetlu aktualnih europski i svjetskih događanja“
  • Otvorena rasprava i radionica o euroskepticizmu, multikulturalnosti i toleranciji
  • Zid želja
  • Multikulturalnost uživo – Međunarodna smotra karnevalskih skupina

 

ZAKLJUČAK PROJEKTA: Identificiranjem potreba europske zajednice s naglaskom na isticanju perspektiva zajedničke suradnje lokalnih zajednica, nužno je sustavno poticati sudjelovanje građana u demokratskim i građanskim inicijativama na razini Unije i jačanje njihova razumijevanja postupka donošenja politika u Uniji i promicanjem prilika za društveni i međukulturni angažman i volontiranje na razini Unije.

PROJEKT JE SUFINANCIRAN SREDSTVIMA EUROPSKE KOMISIJE iz Programa EFC– Europa za građane, Demokratska angažiranost i građansko sudjelovanje – uključivanje građana, Bratimljenje gradova.

Sadržaj je isključiva odgovornost Općine Sračinec i Grada Ljubuškog.

LION

 

letak

 

Brosura