Ako želite možete se priključiti timu Civilne zaštite Općine Sračinec

S obzirom da se veliki broj ljudi samoinicijativno javlja kako bi se priključili u tim Civilne zaštite Općine Sračinec, ovim Vas putem obavještavamo da isto možete učiniti i Vi svi putem dostupnih kontakata Stožera Civilne zaštite Općine Sračinec, a potrebno je dostaviti ime i prezime, adresu, OIB, broj telefona i ukoliko postoji e-mail adresa, zainteresirane osobe koja mora biti starija od 18. godina.

Pozivom na broj: 042/712-110
Načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Sračinec Krunoslav Lukačić: 091/171-2110
Načelnik Općine Sračinec Božidar Novoselec: 091/252-3600
Također možete poslati i putem elektroničke pošte: sczsracinec@gmail.com pisarnica@sracinec.hr

Važno je napomenuti da će se Tim civilne zaštite Općine Sračinec po potrebi aktivirati sukladno uputama/odlukama Stožera Civilne zaštite RH i potreba Stožera Civilne zaštite Općine Sračinec.

Trenutno su aktivirani operativni vatrogasci DVD- a Svibovec Podravski. 

Dostavljeni osobni podaci koristiti će se isključivo u svrhu za koju su prikupljeni.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE SRAČINEC
NAČELNIK

Krunoslav Lukačić