APEL VATROGASACA: Oprezno s vatrom!

Prenosimo apel građanima koji je uputio DVD Svibovec Podravski, a odnosi se na spaljivanje korova:

“Mole se građani Općine Sračinec da tijekom radova na čišćenju poljoprivrednih površina biljni otpad saniraju na način da ne dovedu u opasnost ljude i imovinu. Saniranje i odlaganje biljnog otpada regulirano je Odlukama Općine Sračinec kojima su propisani svi uvjeti postupanja. Ukoliko prilikom paljenja korova nastane materijalna šteta, policija i nadležne inspekcijske službe pokreću prekršajnu prijavu, a ako požar uzrokuje znatniju opasnost za ljude i imovinu, pokreće se i kaznena prijava.

U nadi da će se ovaj apel ozbiljno shvatiti, unaprijed Vam se zahvaljujemo.

Vaš DVD Svibovec Podravski

 

 

Također donosimo tekst Vatrogasne zajednice Varaždinske županije:

“Prateći aktivnosti u provedbi zaštite od požara, a posebno  često nepoštivanje propisanih mjera zaštite od požara za vrijeme spaljivanja biljnih otpadaka na poljoprivrednom i šumskom zemljištu te na javnim površinama uz željezničke i cestovne prometnice, želimo podsjetiti javnost o mjerama zaštite od požara na narečenim područjima. Naime, upravo zbog nekontroliranog spaljivanja biljnog i drugog gorivog otpada, u zadnjih nekoliko dana već smo evidentirali više požara na otvorenim prostorima.

U Hrvatskoj se svakog dana dogodi 30 požara. Svakih osam dana jedna (1) osoba pogine od požara, a svaki treći dan jedna (1) osoba je ozlijeđena zbog požara.  Tijekom 2011. godine na području Varaždinske županije vatrogasne su postrojbe zabilježile ukupno 621 intervenciju na požarima, od  čega 450 intervencija na gašenju požara raslinja odnosno požara na otvorenom prostoru, često i sa znatnom materijalnom štetom. Stoga želimo iznova upoznati javnost s nekoliko odredaba odnosno smjernica vezanih uz ovu problematiku. Uvjeti i način spaljivanja biljnog i drugog gorivog otpada na otvorenom prostoru regulirani su županijskom Odlukom. Sukladno istoj odluci o namjeri spaljivanja potrebno je obavijestiti vatrogasne postrojbe odnosno dobrovoljna vatrogasna društva koji su određeni kao nositelji zaštite od požara na području lokalne samouprave. Istom odlukom propisane su i novčane kazne od 500 do 2000 kuna, ukoliko se spaljivanje ne provodi kontrolirano i na propisan način.

Posebno podsjećamo na sljedeće:

– prije početka spaljivanja površinu na kojoj se vrši spaljivanje treba izolirati od ostalih

površina odoravanjem ili na drugi pogodan način;

– osobe koje provode spaljivanje korova ili loženje vatre na otvorenom prostoru dužne su

neprekidno boraviti na mjestu spaljivanja s priručnom opremom za gašenje požara, a zatim mjesto

spaljivanja pregledati i ostatke u potpunosti pogasiti;

– zabranjeno je spaljivanje korova i loženje vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i

noću;

– zabranjeno je spaljivanje suhe trave, korova, raslinja te biljnih otpadaka nedjeljom i

državnim blagdanom;

– kod primjećivanja nekontroliranog razvoja požara potrebno je odmah kontaktirati vatrogasnu

službu putem broja 193.

 

Ako uslijed spaljivanja nastane požar koji bi imao kao posljedicu veću materijalnu štetu ili opasnost za ljudske živote, isto je podložno visokim novčanim i zatvorskim kaznama pa i kaznenoj odgovornosti. Napominjemo da je Zakonom o zaštiti od požara za izazivanje požara iz nehaja predviđena novčana kazna od 10 do 50 tisuća kuna, a za namjerno izazivanje požara predviđena je kazna od 100 tisuća do milijun kuna ili kazna zatvora od 30 do 60 dana. S obzirom na sve navedeno, zahvaljujemo građanima na savjesnom ponašanju i skrbi o zaštiti od požara radi sigurnosti vlastite obitelji i šire društvene zajednice.

Kontakt osoba za daljnje informacije: županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Kovaček, dipl. ing. sig., vatra@vzvz.hr, 091/112-0008.

 

Županijski vatrogasni zapovjednik

Stjepan Kovaček, dipl. ing.”