Besplatno zbrinjavanje otpada od poljoprivredne proizvodnje

Općina Sračinec poziva poljoprivredna gospodarstva s područja Općine na zbrinjavanje otpadne ambalaže nastale od poljoprivredne proizvodnje.

Otpad će se skupljati u subotu 11. studenog 2023. godine od 8 do 11 sati na parkiralištu ispred bivše poljoprivredne trgovine u Sračincu.

Prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje provodi tvrtka Univerzal, a sve u potpunosti financira Općina Sračinec.

Skuplja se:
– opasna ambalaža od pesticida, herbicida..,
– vreće od umjetnog gnojiva i sjemena,
– folije,
– otpadna ulja iz traktora i strojeva.

Kao su poljoprivredna gospodarstva dužna na pravilan način svu navedenu ambalažu zbrinuti, te za isto imati ovjeren obrazac o pravilnom zbrinjavanju, pozivamo poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Sračinec da se odazovu i pravilno zbrinu otpad.

Napomena: Napomena: otpad se skuplja ISKLJUČIVO od poljoprivrednih gospodarstava, (voćara, vinogradara) sa sjedištem u Općini Sračinec i isključivo otpad nastao od poljoprivredne proizvodnje.