Došla Rega preko brega

U subotu je u Domu kulture u Svibovcu Podravskom bilo veselo. U goste su došli glumci amateri koji su u sklopu Pučkog teatra “Rega” izveli dvije predstave. Istoga dana ova se manifestacija održala na još sedam lokacija u županiji, a ukupno je održano dvadesetak predstava.

Ovaj festival unatoč financijske situacije (ove je godine održan s budžetom od 0 kuna) uporno iz godine u godinu u kulturno zapostavljena mjesta županije dovodi kazališne amatere. Tradicija ovih pučkih predstava puno je starija od 2007. godine kada je održana prva “Rega”.

 

 

U Svibovcu Podravskom predstavili su se glumci KUD-a “Društvo žena Gornji Kraljevec” s predstavom “Krivi broj” i Dramska družina KUD-a “Katruže” iz Ivanovca.

Predstavu su organizirali članovi KUD-a Benedikt koji su uz Općinu Sračinec osigurali tehničke uvjete za održavanje predstava, a jedina i najveća nagrada glumcima bio je smijeh i dugotrajan pljesak stanovnika Općine Sračinec koji su napunili veliku dvoranu Doma kulture.