Dovršeno uređenje pješačkih staza Stambene zone Gaj u Sračincu

Nedavno su dovršeni radovi na uređenju pješačkih staza Zelendvorske ulice u Sračincu, u njenom dijelu koji graniči s Hrašćicom. Ova ulica, koja sada ima status županijske ceste, glavna je ulica koja prolazi kroz Stambenu zonu Gaj.

– Ukupna investicija kreće se oko 2 milijuna kuna od kojih Općina Sračinec financira 25% a 75% financira Županijska uprava za ceste. Ovo je novouređena prometnica koja do sada nije imala pješačku stazu, a njome prolaze mnogobrojna djeca na putu u školu, kao i ostali mještani pa smo zbog njihove sigurnosti pristupili ovom projektu. – istaknuo je Božidar Novoselec, načelnik Općine Sračinec.