Dva dana svetog Nikole u OŠ Sračinec

Sportska dvorana Osnovne škole Sračinec bila je domaćin čak dva “dočeka” svetog Nikole – prvi dan razveselio je najmlađe predškolske dobi, a na sam blagdan ovog sveca zaštitnika mornara i djece, čekala su ga djeca koja pohađaju osnovnu školu.

Oba dana djecu i mnogobrojne roditelje, bake, djedove i rodbinu, zabavljali su – djeca. Prvi dan prigodni program pun pjesme i plesa pripremila su djeca iz dječjeg vrtića Bambi pod vodstvom svojih teta. Dvadesetak minuta dug program bio je prava mjera za nestrpljive mališane.

Priredba osnovnoškolske djece bila je puno ambicioznije postavljena. Učenice i učenici Osnovne škole Sračinec i područne škole Svibovec Podravski pripremili su bogat program pjevanja, recitiranja, glume, sviranja i plesa. U više od sat vremena pokazali su svoja umijeća koja stiču u mnogobrojnim grupama izvannastavnih aktivnosti.

Kao i puno godina do sada, darove svetog Nikole podijeljene djeci, financirala je Općina Sračinec.

 

Više fotografija s priredbi naći ćete u FOTO GALERIJI