FOTO Pučki teatar na dvije lokacije u općini Sračinec

Šesto izdanje festivala pučkog teatra REGA ove je godine održano na dvije lokacije u općini Sračinec. Glavna zadaća REGE, regionalnog amaterizma u pučkom teatru, je vraćanje pučkog teatra tamo gdje on pripada, u sva mjesta Varaždinske županije, kroz izravnu komunikaciju umjetnika amatera s pučanstvom.

REGA je prije šest godina započela na tri lokacije, da bi ovogodišnje izdanje bilo održano na deset lokacija na kojima je izvedena 21 predstava. Posebnost ovogodišnje REGE u općini Sračinec je ta, da su predstave izvođene u Sračincu i u Svibovcu Podravskom u domovima kulture.

U Svibovcu su se predstavile Udruga Veliko srce iz Svetog Đurđa, HKUD Goričan i Dramska diletantska družina KUD-a Kaštel Pribislavec. U Sračincu su nastupili glumci KUD-a Katruže Ivanovec i Dramsko recitatorska sekcija KUD-a Žiškovec. Pučki je teatar u općini Sračinec privukao oko 250 gledatelja.