HEP spriječio katastrofu većih razmjera

Nakon prolaska velikog vodenog vala Dravom početkom studenog, došlo je vrijeme i za analizu učinjenog, prije svega djelovanja HEP-a u njegovih hidrocentrala. Upravo radi toga danas je u posjetu postrojenjima HE Varaždin i Općini Sračinec, na čijem se području nalazi ova elektrana, došao predsjednik Uprave Hrvatske elektroprivrede Zlatko Koračević. Na svojem se obilasku prvo zaustavio u Općini Sračinec gdje su ga dočekali načelnik Božidar Novoselec, njegov zamjenik Krunoslav Lukačić, predsjednik Mjesnog odbora Svibovca Podravskog Branko Crnčec i predsjednik MO Sračinca Dragutin Miko.

Područje Općine ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo ovim ekstremnim povećanjem vodostaja Drave. Prošle je godine, nakon sličnog ekstremnog vodostaja, završen novi obrambeni nasip koji je izdržao nalet vode. Da nije završen ovaj objekt, od presudne važnosti za općinu, cijelo područje Svibovca Podravskog, tj. oko 270 kuća bilo bi pod vodom.“; istaknuo je načelnik Novoselec.

Općine na kojima se nalaze objekti HEP-a dobivaju premalu naknadu za korištenje prostora elektrane u usporedbi s naknadama koje dobivaju jedinice lokalne samouprave za eksploataciju nafte i plina, a utjecaj hidroelektrana na život u nekoj sredini daleko je veći. Upravo radi toga, vrlo uskoro ta će se naknada udvostručiti, što prije svega može razveseliti stanovnike općina Cestica, Petrijanec, Sračinec, Trnovec, Martijanec i grada Varaždina. Osim toga, uskoro će se i u Sračincu krenuti s programom energetske učinkovitosti u javnoj rasvjeti, a znamo da općine velika sredstva izdvajaju za ovu namjenu.“; naglasio je predsjednik Uprave HEP-a Zlatko Koračević na susretu s dužnosnicima Općine Sračinec.

Nakon posjeta Općini, slijedio je susret s upravom i djelatnicima HE Varaždin u Svibovcu Podravskom. Ovdje je detaljno analizirana kronologija događaja oko nedavnog vodenog vala, a posjeti HE Varaždin pridružili su se i župan Predrag Štromar i njegov zamjenik Milan Pavleković.

5. studenog stigla je dojava iz Austrije i Slovenije o velikom porastu Drave i njenih pritoka uzrokovanog obilnim kišama. Uprava HEP-a odmah je odlučila o mjerama koje treba poduzeti, a neke od njih su napravili prvi put u povijesti hidroelektrana na Dravi. Pristupilo se djelomičnom pražnjenju akumulacijskih jezera HE Varaždin, Čakovec i Dubrava, a kako je ovo trebalo obaviti brzo, voda je propuštana kroz potpuno otvorene brane, a prvi je put otvoren i preljev preko pokretnih brana. Razina jezera spuštena je za oko 2 m u odnosu na maksimum, a na ovaj je način omogućen prihvat velike količine vode u jezera hidroelektrana. U samo 10 sati dotok vode povećan je s 500 na 2.500 kubičnih metara vode u sekundi, a vršne količine su bile i 3.300 m3/sec. Da nisu napravljene ove mjere zasigurno bi došlo do puno većeg izlijevanja Drave i velikih poplava.

O tome slikovito govore i podaci o štetama koje su pretrpjeli naši susjedi Slovenci, gdje je u hidroelektrani Formin poplavljena strojarnica, a izlivena Drava doslovno je zatrpala odvodni kanal ove hidroelektrane u dužini od 200 metara. U Austriji i Sloveniji na Dravi je izgrađeno 19 elektrana, od kojih je velika većina “starog”, protočnog tipa, tj. nemaju akumulacijsko jezero i nemaju ovakvu mogućnost kontrole toka. Kod tih elektrana voda koja dođe do elektrane mora je i proći. Na žalost, Hrvatska ima samo tri elektrane na Dravi, a potencijal za izgradnju novih postoji.

Pred nama su veliki projekti revitalizacije hidroelektrana na Dravi koje rade već četrdesetak godina. Tako ćemo revitalizirati turbinska postrojenja HE Varaždin u Svibovcu i time povećati njen kapacitet za 18%. Ova je investicija vrijedna oko 100 milijuna eura, a radovi će trajati oko četiri godine. Nakon toga poslovi manjih razmjera obavit će se i na HE Čakovec i HE Dubrava pa će ukupno utrošena sredstva doseći 150-200 milijuna eura.” istaknuo je Zlatko Koračević na susretu s novinarima u Svibovcu Podravskom.

Nakon ovog nezabilježenog vodnog vala jasno je da objekti HE Varaždin koji se nalaze na prostoru Općine Sračinec, tj. akumulacijsko jezero i odvodni kanal HE mogu biti aktivni faktor u sprečavanju poplava koje su, ne tako davno, ugrožavale i Sračinec.