INFORMATIČKO OPISMENJAVANJE

OpĆina Sračinec i ove je godine u suradnji sa Elektrostrojarskom školom provodi informatičko opismenjavanje svojih mještana ( ECDL tečaj ) . Nakon završenog tečaja isti se upisuje u radnu knjižicu. OpĆina Sračinec sufinancira polovicu ukupne cijene .
ECDL tečaj provodi se u Osnovnoj školi Sračinec.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane mještane da se prijave u prostorijama OpĆine Sračinec .
Informacije 042 / 712 110

Autor: k.l.