Izbjegnite probleme – legalizirajte bespravnu gradnju

Općina Sračinec upućuje javni poziv vlasnicima i investitorima nezakonito izgrađenih zgrada, da u što kraćem roku izvrše prijavu nezakonito izgrađene zgrade u JUO-u Općine Sračinec i legalizaciju u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Varaždinske županije.

 

Tekst javnog poziva i obašnjenje eventualnih nejasnoća nađite u prilozima:

Javni_poziv.pdf

Objasnjenje_javnog_poziva.pdf