Izbori za Općinu Sračinec – konačni

Prema obavijesti koja je pristigla od Općinskog izbornog povjerenstva, izborni rezultati lokalnih izbora koji su objavljeni 20. 5. 2013. na oglasnoj ploči i ovoj internet stranici konačni su. Odnosi se ovo na izbore za načelnika, Općinsko vijeće te vijeća MO Sračinca i Svibovca Podravskog.

Pred nama je još drugi krug lokalnih izbora koji će se održati 2. 6. 2013., a na kojima biramo župana Varaždinske županije.

Obavijest_o_objavi_konacnih_rezultata_izbora.pdf