Izgradnja sustava za obavješćivanje u Svibovcu Podravskom

Tijekom ove godine bit će izgrađen sustav obavješćivanja i uzbunjivanja za područje oko hidroelektrana na Dravi. U ovaj projekt uključeno je i područje općine Sračinec na kojem se nalazi hidroelektrana Varaždin. Sustav će se montirati na zgradi vatrogasnog doma u Svibovcu Podravskom, a osim za potrebe hidroelektrane koristit će ga i vatrogasci DVD-a Svibovec za svoje potrebe.

Najmodernija oprema koja će biti instalirana omogućavat će osim standardnog uzbunjivanja sirenom i informiranje govorom. U ovaj projekt su uključene i sve ostale općine koje se nalaze u neposrednoj blizini hidroelektrana Varaždin i Čakovec.