Izobrazba o sigurnoj uporabi pesticida

Pučko otvoreno učilište Varaždin organizira izobrazbu o sigurnoj uporabi pesticida u Sračincu.

Osnovna izobrazba od 15 sati za one koji do sada nisu pohađali izobrazbu održat će se 23., 24. i 25 lipnja 2020. od 16-20 sati.

Dopunska izobrazba u trajanju 5 sati, za one koji imaju iskaznicu održavat će se po ovom rasporedu:

  • 23. 6. 2020. prezimena koja počinju s A do H
  • 24. 6. 2020. prezimena koja počinju s J do M
  • 25. 6. 2020. prezimena koja počinju s N do Ž.

Termin ovih predavanja je od 16 do 20 sati.

Sva predavanja održat se će u Domu Kulture u Sračincu.